naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Mestský úrad

Domov/MESTSKÝ ÚRAD

 

 

Mestský úrad

Mariánske nám. 37

053 04 Spišské Podhradie

tel./fax: +421 53 41951 + príslušná klapka

info@spisskepodhradie.sk

ÚRADNÉ HODINY

 Pondelok  8:00 - 11:00   12:00 - 15:00 
 Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 Streda  8:00 - 11:00   12:00 - 16:30 
 Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 Piatok  8:00 - 11:00   12:00 - 13:00 

KONTAKTY

Oddelenie MsÚ Pracovník

Klapka

Organizačné Dana Blahovská 11
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta 12
Zástupca primátora Mgr. Jozef Bača 14
Prednosta MsÚ Mgr. Jozef Srnka 13
Správa majetku mesta Mgr. Denisa Kynčáková 15
Ekonomické oddelenie Ing. Slávka Čarná 16
     
Učtáreň Kvetoslava Bujňáková 17
Spáva daní a poplatkov Ing. Viera Mikolajová 18
Stavený úrad Ing. Ján Poláček 19
Oddelenie školstva Elena Brindzová 31
Matričný úrad Alena Longauerová 21
  FAX 34
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Ledecký 22
Mzdová učtáreň Elena Brindzová 31
FAX   35
Oddelenie MsÚ Pracovník

Číslo

Životné prostredie Eva Vlkolinská 27
Sociálne Mgr. Milada Kapustová 26
Mestská polícia  - od 1.1.2012  / zrušená / 28
     
Organizácie mesta Pracovník

Číslo

 - Mestské kultúrne stradisko Mgr. Kamil Polák - riaditeľ MsKS 25
 - Služby mesta s.r.o. Ing. Marian Tirpak 24
 - Cintorínske služby Štefan Nižník 4541 153
 - Regionálny rozvoj   4699 078
 - TIC e-mail 4699 078
 - Mestský požiarnik   4542 222
 - Mestská ľudová knižnica   29
 - Komunitné centrum komunitnecentrum@spisskepodhradie.sk 30


Podpoložky

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny