naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Primátor

PRIMÁTOR MESTA

MVDr. Michal Kapusta

Dátum a miesto narodenia:  14. október 1973, Krompachy

Rodinný stav:   ženatý, 2 deti

Vzdelanie:    vysokoškolské II. st. - UVL Košice  (veterinárny lekár)

e-mail:  primator@spisskepodhradie.sk

mobil: 0918822172


Cudzie jazyky:

 • nemecký   – skúška na UVL Košice
 • ruský         – skúška na UVL Košice
 • latinský     – skúška na UVL Košice

 Kurzy, semináre a iné skúšky:     Atestácia I. stupňa   (veterinárna epizootológia)

Ocenenia:  Certikát OXFORD Encyklopédia Osobností Českej a Slovenskej republiky IV 2016

Priebeh zamestnaní:

 • 1998 -  1999:      AŠK  Dukla Banská Bystrica      (vojenský veterinárny lekár)
 • 1999 -  2009:      Regionálna veterinárna a potravinová správa v  SNV  (úradný  veterinárny lekár)
 • 2009 - 2010         MsÚ - Sp. Podhradie (prednosta úradu)
 • 2010- 2014         zástupca primátora
 • od 11.12.2014 - primátor mesta

Špeciálne kvality:

 • užívateľské programy  MS WORD, MS EXCEL, POWER  POINT, strojopis, vodičský preukaz skupiny A, B, T

Mimopracovné aktivity a záujmy:

 • šport, turistika, história, kultúra
 • poslanec MZ od 2006 do 2009

Referencie:    komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
Ico Meno súboru
mime-pdf certifikát AN Oxford Encyklopédia - osobností Českej a slovenskej republiky IV - 2016
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny