Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2012
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2012


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
01/04/2012 Poistná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Union Poisťovňa Bajkalská 29, Bratislava, 813 60 31322051 12,36 18.04.2012 19.04.2012 PDF
03/12/2012 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37 329622 1 203,75 € 30.12.2012 31.12.2012 PDF
02/12/2012 Zmluv ao poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie 329622 Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157/32, 080 01 pREšOV 4569*1827 4 000 12.12.2012 13.12.2012 PDF
01/12/2012 Zmluva o zadanie zákazky mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Profi stav team, s.r.o. Vlčany 814, 925 84 2022947795 421 313,92 07.12.2012 08.12.2012 PDF
12/11/2012 Dohoda č. 30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 37937758 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.11.2012 30.11.2012 PDF
11/11/2012 Dohoda o spolupráci Slovenský vodohospodársky podnik, šp., Medzi mostami 2, 041 59 Košice 329622 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.11.2012 28.11.2012 PDF
10/11/2012 Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 16.11.2012 17.11.2012 PDF
09/11/2012 Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 35919001 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.11.2012 16.11.2012 PDF
08/11/2012 Zmluva o uverejnení Jozef Čurilla - JOMA Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky 33572534 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 386,- € 21.11.2012 22.11.2012 PDF
07/11/2012 Kúpna zmluva mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Ľudmila Pattová 224,- € 19.11.2012 20.11.2012 PDF
06/11/2012 Kúpna zmluva mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marián Sýkora 224,- € 19.11.2012 20.11.2012 PDF
05/11/2012 Rámcová zmluva Telefónica slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhadie 329622 14.11.2012 15.11.2012 24 mesiacov PDF
04/11/2012 Kúpna zmlua mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ján Gonda 1 757,- € 13.11.2012 14.11.2012 PDF
03/11/2012 Kúpna zmluva Alžbeta Zahradniková mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 40 000,- € 5.11.2012 6.11.2012 PDF
02/11/2012 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr.art.Peter Krupa Kúpeľná 1, 053 04 Spišské Podhradie 2 864,- € 20.09.2012 21.09.2012 21.12.2012 PDF
01/11/2012 Zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy 31.08.2012 01.09.2012 31.12.2012 PDF
10/10/2012 Dohoda č. 278-§51-2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16,058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.10.2012 31.10.2012 PDF
09/10/2012 Príkazná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Centrum výskumu rastlinnej výroby Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany 42157005 16.10.2012 17.10.2012 PDF
08/10/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo vnútra SR Bratislava Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 000,- € 05.10.2012 06.10.2012 31.12.2012 PDF
SPP - Zmluva o dodávke plynu SPP-zmluva o dodávke plynu - (Prešovská 5) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 30.01.2012 01.03.2012 --- PDF
ZD zo dňa 22.01.2012 Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. (Obnova a prestavba bytového domu - Starý jarok č. 47) Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Milanko s.r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 781 154,41 € 22.01.2012 23.01.2012 --- PDF
ZD zo dňa 22.01.2012 - Dodatok č.1 Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Milanko s.r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 --- 31.01.2012 01.02.2012 30.06.2014 PDF
Ukončenie nájmu Dohoda o ukončení nájmu - p. Morongová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Anna Morongová Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 --- 16.01.2012 17.01.2012 31.01.2012 PDF
Kúpna zmluva - 01/01/2012 Kúpna zmluva - p. Morongová - predaj laminátovej podlahy Anna Morongová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 142,20 € 23.01.2012 24.01.2012 31.01.2012 PDF
07/10/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 10.10.2012 11.10.2012 PDF
06/10/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16,058 01 Poprad 37937758 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.10.2012 17.10.2012 30.04.2012 PDF
05/10/2012 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 061,45 € 30.09.2012 01.10.2012 PDF
04/10/2012 Zmluva o spolupráci Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.10.2012 09.10.2012 31.10.2015 PDF
03/10/2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 19 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 09.10.2012 10.10.2012 PDF
02/10/2012 Dodatok č. 1 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie 329622 MIGI s.r.o. Matejovce nad Hornádom 96 36187232 08.10.2012 09.10.2012 PDF
01/10/2012 Kúpna zmluva Železnice SR Klemenskova 8 813 61 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 52 500 24.08.2012 25.08.2012 PDF
05/08/2012 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie 329622 Eva Ferencová 1 112,40 € 03.08.2012 15.08.2012 PDF
04/08/2012 Dohoda o urovnaní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie 329622 VÚB Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 298 680,06 € 01.08.2012 15.08.2012 PDF
03/08/2012 Nájomná zmluva Železnice SR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie 329622 6,- €/rok 01.08.2012 15.08.2012 PDF
02/08/2012 Zmlua o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Min.dopravy, výstavby a RR SR Nám. slobody 6,810 05 Bratislava 30416094 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie 329622 647 170,- € 25.07.2012 15.08.2012 PDF
01/08/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie 329622 800,- € 24.07.2012 28.07.2012 PDF
04/07/2012 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 637,53 € 23.07.2012 24.07.2012 PDF
04/07/2012 Zmluva o partnerstve Občianske združenie ETP Slovensko Zemplínska 15/A, Košice 31751245 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 16.07.2012 17.07.2012 30.04.2015 PDF
03/07/2012 Kúpna zmluva Ing. Zuzana Blahutová, JUDr. Martin Strižovská, Alexander Strižovský Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329 622 5 546,25 €, 2 773,13 €, 2 773,12 € 23.07.2012 24.07.2012 PDF
02/07/2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve štátu Obvodný úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II. č. 16,058 44 Poprad 42 077 095 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329 622 06.03.2012 03.07.2012 PDF
01/07/2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 9 960,- € 22.06.2012 23.06.2012 PDF
10/06/2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 Spišská katolícka charita Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 28.06.2012 29.06.2012 31.03.2013 PDF
09/06/2012 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča 36451975 12 091,62 € 07.06.2012 08.06.2012 PDF
08/06/2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 48 000,- € 06.06.2012 07.06.2012 31.03.2013 PDF
07/06/2012 Zmluva o prenájme Johnny servis s.r.o. P.O.BOX 3, 900 61 Gajary 36238546 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 226,80 € 13.06.2012 14.06.2012 25.06.2012 PDF
06/06/2012 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 616,96 € 31.05.2012 01.06.2012 PDF
05/06/2012 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 599 361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329 622 150,- € 13.06.2012 14.06.2012 na dobu neurčitú PDF
04/06/2012 Zmluva o dielo Ivana Karasová GSM-IS Slovinky 252, 053 40 45288178 mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 3 750,- € 12.06.2012 13.06.2012 10.10.2012 PDF
03/06/2012 Servisná zmluva Ivana Karasová GSM-IS Slovinky 252, 053 40 45288178 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 329622 650,- € 12.06.2012 13.06.2012 PDF
01/06/2012 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 00329622 Miroslav Kopáč Sídlisko hrad 6, Sp. Podhradie 42,42 € 11.06.2012 12.06.2012 PDF
02/06/2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37 00329622 Silvia Bartošová Mariánske nám. 18, Sp. Podhradie 9 701,- € 11.06.2012 12.06.2012 PDF
e01#1-2JP4AK0 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. č. 37, 053 04 Sp.Podhradie 329622 Telefónica Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24, 051 01 Bratislava 5 13.01.2012 13.01.2012 PDF
e01#1-2JPCTEA Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. č. 37, 053 04 Sp.Podhradie 329622 Telefónica Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24, 051 01 Bratislava 5 13.01.2012 14.01.2012 PDF
ČMZ: 1/01/2012 Mandátna zmluva - Ján Molčan Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. č. 37, 053 04 Sp.Podhradie 329622 Ján Molčan 053 03 Jablonov 249 41938844 6 650,00 € 10.01.2012 11.01.2012 30.06.2014 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny