Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2013
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2013


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
13/12/2013 dodatok a príloha ku Zmluve o nájme kotolní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 6 062,58 20.12.2013 21.12.2013 PDF
12/12/2013 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 604 658,40 € 20.12.2013 21.12.2013 PDF
11/12/2013 Zmluva o výpožičke Ing. Radoslav Palušák Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 13.12.2013 14.12.2013 15.12.2014 PDF
04/10/2013 Darovacia zmluva Ústav infomácií a prognóz školstva Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 039691 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 20.10.2013 21.10.2013 PDF
10/12/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 40% z tržby predmetu nájmu 20.12.2013 21.12.2013 PDF
10/12/2013 Zmluva o poskytnutí NFP PPA Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 6 066,45 € 27.12.2013 28.12.2013 PDF
09/12/2013 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.12.2013 18.12.2013 PDF
08/12/2013 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 17.12.2013 18.12.2013 PDF
07/12/2013 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PDF
06/12/2013 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 1 513,68 € 25.11.2013 26.11.2013 PDF
9/11/2013 Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 00329622 Služby mesta, s.r.o. Mariánske námestie 1 36601934 15.11.2013 16.11:2013 PDF
05/12/2013 Zmluva o výhradnom sprostredkovaní predaja exkluzivita E-Company Poprad, s.r.o. Rázusova 10, 058 01 Poprad 44807147 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 15 000,- € 03.12.2013 04.12.2013 PDF
04/12/2013 dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kotolní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 1,- € 15.11.2013 16.11.2013 PDF
02/12/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 720,- € 13.11.2013 14.11.2013 PDF
01/12(2013 Dodatok č. DOD/01-2013//234/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 terénna sociálna práca 20.11.2013 01.01.2014 PDF
08/11/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Fľak 140,- € 15.11.2013 16.11.2013 PDF
07/11/2013 Zmluva o nájme Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 39910739 12.11.2013 13.11,2013 PDF
06/11/2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Základná škola Palešovo nám. 9, 053 04 Spišské Podhradie 37873814 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25,- € 06.11.2013 07.11.2013 09.11.2013 PDF
05/11/2013 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.10.2013 30.10.2013 PDF
03/11/2013 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia CR Tatry-Spiš-Pieniny Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok 42234565 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 700,- € 09.10.2013 10.10.2013 PDF
02/11/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 31714030 14,- €/tona 30.08.2013 31.08.2013 31.12.2018 PDF
01/11/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 31714030 14,- €/tona 30.08.2013 31.08.2013 31.12.2018 PDF
06/10/2013 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu Pavol Čurilla - JOMA Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 386,- € PDF
06/10/2013 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu Jozef Čurilla - JOMA Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 33572534 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 386,- € PDF
05/10(2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie 329622 192 933,12 € 23.10.2013 24.10.2013 PDF
11/09/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helos, s.r.o. Závalie 1333/11B, 920 01 Hlohovec 36738778 11 940,- € 28.06.2013 29.06.2013 PDF
04/10/2013 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Euro Kameň, s.r.o. Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie 36593648 500,- 16.10.2013 17.10.2013 PDF
03/10/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stavmarket Slovstein s.r.o. Májová 53, 053 04 Spišské Podhradie 31658423 23 934,04 € 08.10.2013 09.10.2013 PDF
02/10/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kameň Spiš, s.r.o. Jablonov 40 36669318 23 820,60 € 07.10.2013 08.10.2013 PDF
01/10(2013 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 282,10 € 25.09.2013 26.09.2013 PDF
10/09/2013 Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 45 653,- € 18.09.2013 19.09.2013 PDF
09/09/2013 Zmluva o grantovom účte Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 18.09.2013 19.09.2013 PDF
07/09/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 425 190,82 € 17.09.2013 18.09.2013 PDF
06/09/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ing. Miroslav Rác 56,- € 05.09.2013 06.09.2013 PDF
05/09/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ondrej Jankura 1,- € 09.09.2013 10.09.2013 PDF
04/09/2013 Darovacia zmluva Miroslav Longauer Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 12,3 € za každé zasadnutie MZ 10.09.2013 11.09.2013 do konca volebného obdobia PDF
03/09/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Občianske združenie MAS Lev, o.z. Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 42084636 1,- €/rok 23.07.2013 24.07.2013 PDF
02/09/2013 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 OZ MAS LEV, o.z. Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 42084636 800,- € 28.08.2013 29.08.2013 PDF
01/09/2013 dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.08.2013 23.08.2013 PDF
12/08/2013 Zmluva o dielo Emmel a spol. Čapajevova 23, 080 03 Prešov 10735038 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 6 900,- € 01.08.2013 02.08.2013 PDF
11/08/2013 Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 07.08.2013 08.08.2013 07.08.2016 PDF
11/08/2013 Dohoda o ukončení zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Aquaspiš, spol. s r.o. Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 26.07.2013 27.07.2013 PDF
11/08/2013 Dohoda o ukončení zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Aquaspiš, spol. s r.o. Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 26.07.2013 27.07.2013 PDF
10/08/2013 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Aqua Spiš plus s.r.o. 053 23 Rudňany 433 46321942 01.08.2013 02.08.2013 PDF
09/08/2013 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 1 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Aqua Spiš plus s.r.o. 053 23 Rudňany 433 46321942 01.08.2013 02.08.2013 PDF
08/08/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 1 500,- € 18.06.2013 19.06.2013 PDF
07/08/2013 Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/2006 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 výpožička 20.08.2013 21.08.2013 PDF
06/08/2013 dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 imvia - Engineering s.r.o. Budovateľská 50, 080 01 Prešov 45248681 08.08.2013 09.08.2013 PDF
05/08/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Semika s.r.o. Bežecká 12, 040 01 Košice 36735477 15.08.2013 16.08.2013 PDF
04/08/2013 Zmluva o vzájomnej spolupráci Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 164348 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Materská škola Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie 3780790103 10.07.2013 11.07.2013 PDF
03/08/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pohoda Services s.r.o. Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves 45966371 08.08.2013 09.08.2013 PDF
02/08/2013 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Migi, spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom 96 36187232 08.08.2013 09.08.2013 PDF
01/08/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ing.arch.Martin Čurilla Železničná 28, 053 61 Spišské Vlachy 41321251 2 500,- € 01.08.2013 02.08.2013 8 týždňov od začatia PDF
15/07/2013 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Vzorodev, v.d. Spišské Podhradie Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie 168505 168,- € 29.07.2013 30.07.2013 PDF
14/07/2013 Zámenná zmluva mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Mgr. Miloslav Repaský a manž. Kamila 203,- € 29.07.2013 30.07.2013 PDF
13/07/2013 Zmluva o dielo Štefan Galovič Studenec 139 33064695 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 11 892,17 € 22.07.2013 23.07.2013 PDF
12/07/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 1,- € 23.07.2013 24.07.2013 PDF
11/07/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Dalibor Duľa Zelená 6, 053 61 Olcnava 34527109 8 459,08 € 18.07.2013 19.07.2013 PDF
09/07/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Asfalt, s.r.o. Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves 31713262 10 065,- € 10.07.2013 11.07.2013 PDF
08/07/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31690360 2 935 407,60 € 18.07.2013 19.07.2013 PDF
07/07/2013 Zmluva o dielo Spišprojekt,s.r.o. Zimná 103, 052 01 Spišská Nová Ves Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 1 890,- € 15.07.2013 16.07.2013 PDF
06/07/2013 Kúpna zmluva PhDr. Ján Kotlár a spol. Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 6 816,92 € 12.07.2013 13.07.2013 PDF
05/07/2013 Servisná zmluva Ivana Karasová GSM-IS Slovinky 252, 053 40 45288178 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 650,-- € 13.06.2013 14.06.2013 13.06.2014 PDF
04/07/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 31714030 26.06.2013 27.06.2013 PDF
03/07/2013 Mandátna zmluva LASACHI, s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov 46545727 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 2 500,- € 10.06.2013 11.06.2013 PDF
02/07/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 31714030 01.07.2013 02.07.2013 PDF
10/07/2013 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania Lamčaská cesta 8, Bratislava 31749542 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 10.07.2013 11.07.2013 PDF
01/07/2013 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2009 Doprastav a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31333320 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 04.07.2013 05.07.2013 31.12.2013 PDF
10/06/2013 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.06.2013 28.06.2013 PDF
09/06/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 500,- € 18.06.2013 19.06.2013 do splnenia záväzkov PDF
08/06/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR Námestie SN/ 33, 813 31 Bratislava 1 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 5 000,- € 18.06.2013 19.069.2013 do splnenia záväzkov PDF
07/06/2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.05.2013 22.05.2013 PDF
06/06/2013 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 540,- € 21.05.2013 22.05.2013 PDF
05/06/2013 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kropačev, s.r.o. Kolárska 1, 052 01 Spišská Nová Ves 45535485 7 279,74 13.06.2013 14.06.2013 PDF
04/06/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 199,- € 13.06.2013 14.06.2013 PDF
03/06/2013 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tenderteam,s.r.o. Volgogradská, 080 01 Prešov 46964819 1 890,- € 07.06.2013 08.06.2013 PDF
02/06/2013 Dodatok č. 1 k Dohode č. 19-§52-2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.06.2013 06.06.2013 PDF
01/06/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 František Mecko 6 500,- € 31.05.2013 01.06.2013 PDF
04/05/2013 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 príspevok na aktivačnú činnosť 16.05.2013 17.05.2013 30.11.2013 PDF
03/05/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Rímskokatolícka cirkev Farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, 053 04 Spišské Podhradie 31966403 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- €/mesiac 03.05.2013 04.05.2013 03.05.2023 PDF
02/05/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivan Sokolský 7,35 €/rok 30.04.2013 01.05.2013 PDF
01/05/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Kolačkovský 8 100,- € 19.04.2013 20.04.2013 15.11.2013 PDF
07/04/2013 Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 27.01.2013 28.01.2013 PDF
06/04/2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- €/mesiac 09.04.2013 10.04.2013 09.04.2013 PDF
05/04/2013 Zmluva o podmienkach dodávania stravy pre dôchodcov Penzión Podzámok, Štefan Sýkora Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.04.2013 12.04.2013 PDF
04/04/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Márie Šrédlová 6 500,- € 10.04.2013 11.04.2013 PDF
03/04/2013 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Socha Slovenská 33, 040 01 Košice 09.04.2013 10.04.2013 PDF
02/04/2013 Zmluva o dielo mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kameň Spiš, s.r.o. Jablonov 40 36669318 23 590,20 € 08.04.2013 09.04.2013 PDF
01/04/2013 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Molčan Jablonov 249 41938844 3 580,- € 07.12.2012 08.12.2012 PDF
04/02(2013 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišská katolícka charita Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 27.02.2013 28.02.2013 PDF
03/02/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Derma lauta, s.r.o. 42 320,- € 11.02.2013 12.02.2013 PDF
02/02/2013 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 210,62 € 01.02.2013 02.02.2013 PDF
01/02/2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 57 600,- € 31.01.2013 01.02.2013 31.03.2014 PDF
08/01/2013 Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17 493,20 € 24.01.2013 25.01.2013 PDF
07/01/2013 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 4 634,- € 31.01.2013 01.02.2013 PDF
06/01/2013 Rámcová zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 36691021 29.01.2013 30.01.2013 PDF
05/01/2013 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 206,97 € 25.01.2013 26.01.2013 PDF
04/01/2013 Zmluva o poskytnutí NFP č. 0400050 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 4 471,00 € 25.01.2013 26.01.2013 PDF
03/01/2013 Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11 610,40 € 25.01.2013 26.01.2013 PDF
02/01(2013 Dohoda o mimosúdnom urovnaní mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Uranpres, spol. s r.o. F. Kráľa 2,052 01 Spišská Nová Ves 31676855 Arprog, a.s. Poprad , 058 01 Poprad 36168335 10 232,27 24.01.2013 25.01.2013 PDF
01/01/2013 Kúpna zmluva Katarína Nováková mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 4 081,- € 23.01.2013 24.01.2013 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny