Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2014
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2014


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
07/03/2014 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Monika Palenčárová Starý jarok 48, Spišské Podhradie, 053 04 Ján Perún Mlynská 9, Spišské Vlachy, 053 61 91 21.03.2014 22.03.2014 PDF
11/12/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109 35919001 91,39 17.12.2014 18.12.2014 PDF
2/9/2014 Kúpna Zmluva IBV 2/2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Mgr. Peter Baloga Prostějovska 39, Prešov Mária Balogová Trhovisko 41, Spišské Podhradie 7 910 11.9.2014 12.9.2014 PDF
10/12/2014 Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní náhrady mzdy PaedDr. Martin Sereday Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18 432,- € 22.12.2014 23.12.2014 PDF
09/12/2014 Nájomná zmluva Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Panenská 4, 811 03 Bratislava 179221 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- € 22.12.2014 23.12.2014 PDF
08/12/2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Mišenčíková 19.12.2014 20.12.2014 PDF
07/12/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.12.2014 16.12.2014 PDF
06/12/2014 Dodatok č. 1 k Dohode č. 105 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.12.2014 17.12.2014 PDF
05/12(2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 00151866 Mesto Spišské Podhradie 329622 4 000,- € 10.12.2014 11.12.2014 PDF
04/12/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.11.2014 27.11.2014 PDF
03/12/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 27.11.2014 28.11.2014 PDF
01/12/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 30794323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 7 405,84 27.11.2014 28.11.2014 PDF
08/11/2014 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 763,50 20.11.2014 21.11.2014 PDF
07/11/2014 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Lean consulting s.r.o. Kadnárova 31, 831 51 Bratislava 46279750 12 100,- € 12.11.2014 13.11.2014 PDF
06/11/2014 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 2 786 712,99 € 13.11.2014 14.11.2014 PDF
05/11/2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18.11.2014 19.11.2014 PDF
04/11/2014 Zmluva o poskytnutí služby M.A.S. Global, spol. s r.o. Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava 364899751 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 5 040,- € 14.11.2014 15.11.2014 PDF
03/11/2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 NITECH, s.r.o. Požiarnícka 17, 080 01 Prešov 36455580 12.11.2014 13.11.2014 PDF
2/12/2014 Zmluva o nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Mária Bíziková 1,- € 14.11.2014 15.11.2014 PDF
01/11/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 36484971 25 498,96 € 10.11.2014 11.11.2014 PDF
04/10/2014 Zmluva o NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 785 075,37 € 23.10.2014 24.10.2014 PDF
03/10/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 CBR, s.r.o. ollého 29, 083 01 Sabinov 45562776 7 862,- € 23.09.2014 24.09.2014 PDF
02/10/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štefan Ondík 35,- € 08.10.2014 09.10.2014 PDF
01/10/2014 Dohoda o urovnaní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 35919001 3 543,59 23.09.2014 24.09.2014 PDF
05/09/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov SNM-Spišské múzeum Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča 00164721 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.09.2014 06.09.2014 PDF
04/09/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 MIVA, spol. s.r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany 31681212 20 657,15 € 17.09.2014 18.09.2014 PDF
03/09/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 HS EURO WOOD, s.r.o. Vysoká 2 054 01 Levoča 26 440,548 € 10.09.2014 11.09.2014 PDF
02/09/2014 Dohoda na vykonávanie AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.08.2014 26.08.2014 PDF
02/09/2014 dohoda o správe trhových miest Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 125598 02.01.2014 03.01.2014 PDF
01/09/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Kaleta - Mijato 34804048 5 600,- € 19.08.2014 20.08.2014 PDF
09/08/2014 Zmluva o dielo Mestský úrad Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M-Silnice a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice , ČR 42196868 186 439,61 € 21.08.2014 22.08.2014 PDF
08/08/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 1, 053 04 Sp. Podhradie 329622 1 000,- € 30.07.2014 31.07.2014 PDF
07/08/2014 Zmluva o dielo mArchus, s.r.o. M. Nešpora č.7, 080 01 Prešov 36499081 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16 500,- € 18.08.2014 19.08.2014 PDF
06/08/2014 Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve - komunálny odpad Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 06.08.2014 07.08.2014 PDF
05/08/2014 Kúpna zmluva Mária Balogová, Irena Schutzová, Cecília Srnková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 12 322,50 € 04.08.2014 05.08.2014 PDF
04/08/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vlastimil Gonda a manž. Silvia 10 580,- € 05.08.2014 06.08.2014 PDF
03/08/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Štefan Nižník 7 952,- € 01.08.2014 PDF
02/08/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Blaschke 12 000,- € 01.08.2014 PDF
01/08/2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18.07.2014 19.07.2014 PDF
04/07/2014 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 90 000,- € 24.07.2014 25.07.2014 PDF
05/07/2014 dodatok č. 1 k dohode č. 60-§52-2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.07.2014 17.07.2014 PDF
03/07/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štúdio J+J, s.r.o. Vysoká 65, 054 01 Levoča 36807869 5 600,- € 04.07.2014 05.07.2014 PDF
02/07/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.06.2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 00155764 15.07.2014 16.07.2014 PDF
01/07/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PEhAES,a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 00155764 160 097,58 € 12.06.2014 13.06.2014 PDF
14/06/2014 Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 11-49213 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 00329622 Union poisťovňa, a.s. Bajkálská 29/1 813 60 Bratislava 31322051 1,46 30.06.2014 01.07.2014 PDF
13/06/2014 Kúpna zmluva IBV 1/2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 00329622 Rastislav Jarkovský Štefánikova67 10570 23.06.2014 24.06.2014 PDF
01/07/2014 Zmluva o dielo Make Technology, s.r.o. Hradná 3, 841 10 Bratislava 35856599 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17 000,31 € 23.06.2014 24.06.2014 PDF
12/06/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišský hrad - Podbranisko, z.z.p.o. Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 37885154 100,- € 24.06.2014 25.06.2014 PDF
11/06/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Sýkorová Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie 43157351 1 487,40 € 23.06.2014 24.06.2014 PDF
10/06/2014 Zmluva o postúpení práv investora na stavbe Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad Hraničná 17, 058 01 Poprad 36485250 19.06.2014 20.06.2014 PDF
10/06/2014 Memorandum o porozumení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.04.2014 04.04.2014 PDF
09/06/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 00155764 160 097,58 € 12.06.2014 13.06.2014 PDF
08/06/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Radoslav Krivda a manž. Silvia 8 125,- € 04.06.2014 05.06.2014 PDF
07/06/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 04.06.2014 05.06.2014 PDF
06/06/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 4 000,- € 04.06.2014 05.06.2014 PDF
05/06/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.05.2014 31.05.2014 PDF
04/06/2014 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Environmentálny fond Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 189 190,37 € 28.05.2014 29.05.2014 PDF
03/06/2014 Dodatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.05.2014 16.05.2014 PDF
02/06/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.05.2014 29.05.2014 PDF
01/06/2014 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve MADE spol s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 970,- € 23.05.2014 24.05.2014 PDF
11/05/2014 Zmluva o dielo Archeologický ústav SAV Akademická 2, 949 21 Nitra 166723 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 450,- € 27.05.2014 28.05.2014 PDF
10/05/2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 10-§ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.05.2014 22.05.2014 PDF
09/05/2014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s.s Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 05.05.2014 06.05.2014 PDF
08/05/2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.05.2014 06.05.2014 PDF
07/05/2014 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.04.2014 01.05.2014 PDF
06/05/2014 dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Spišský hrad - Podbranisko Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 37885154 60,- €/mesiac 31.03.2014 01.04.2014 PDF
05/05/2014 Zmluva o nájme nehnuteľností - parkovisko pod Spišským hradom Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Pavol Farkašovský 9 200,- € 16.05.2014 17.05.2014 31.12.2014 PDF
04/05/2014 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 826 975,- 15.05.2014 16.05.2014 PDF
03/05/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O.P.trade, s.r.o. Za tehelňou 658, 053 21 Markušovce 46500006 15 563,52 € 02.05.2014 03.05.2014 PDF
02/05/2014 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Sp. Podhradie 36601934 1,- € 25.04.2014 25.04.2014 PDF
01/05/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava 17 335 345 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 18.12.2013 19.12.2013 PDF
14/04/2014 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.04.2014 29.04.2014 PDF
13/04/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Make Technology, s.r.o. Hradná 3, 841 10 Bratislava 35856599 199 147,76 € 25.04.2014 26.04.2014 PDF
13/04/2014 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Štefan Miklošík Jilemnického 19/29, 050 01 Spišská Nová Ves 1 500 24.03.2014 25.03.2014 PDF
12/04/2014 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 OZ MAS LEV, o.z. Námestie M. Pavla 28, 054 01 Levoča 42084636 14 300,- € 23.04.2014 24.04.2014 PDF
11/04/2014 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Peter Palenčár Korytné 4 37478559 9 800,- € 22.04.2014 23.04.2014 PDF
10/04/2014 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ján Molčan Jablonov 249 41938844 9 900,- € 22.04.2014 23.04.2014 PDF
09/04/2014 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.s Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 609,40 14.04.2014 15.04.2014 PDF
08/04/2014 Zmluva o nájme - Dodatok č. 1 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišský hrad - Podbranisko Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 37885154 31.03.2014 01.04.2014 PDF
07/04/2014 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s.s Mlynská 31, 042 91 Košice SK2022082997 1,- € 10.04.2014 11.04.2014 PDF
06/04/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický-PROKYON Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 984,- € 15.04.2014 16.04.2014 PDF
05/04/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický-PROKYON Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 495,60 € 15.04.2014 16.04.2014 PDF
04/04/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 5 000,- € 15.04.2014 16.04.2014 PDF
03/04/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Východoslovenská distribučná, a.s.s Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 48 815,27 € 13.03.2014 14.03.2014 PDF
02/04/2014 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Peter Palenčár Korytné 4 37478559 19 900,- € 24.01.2014 25.01.2014 PDF
01/04/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Blaschke 10,- €/mesiac 01.04.2014 02.04.2014 30.06.2014 PDF
02/03/2014 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 36484971 870 500,00 € 10.03.201 11.03.2014 PDF
06/03/2014 Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 30 794 323 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 18 367,10 € 24.03.2014 25.03.2014 PDF
05/03/2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 28.02.2014; 01.03.2014 PDF
04/03/2014 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 899 318,76 € 25.02.2014 26.02.2014 PDF
03/03/2014 Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 36691021 28.02.2014 01.03.2014 PDF
01/03/201 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 00329321 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 27.02.2014 28.02.2014 PDF
05/02/2014 dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 25.02.2014 26.02.2014 PDF
04/02/2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 31.01.2014 01.02.2014 PDF
03/02/2014 Licenčná zmluva Danka Tkáčová, DM-Servis Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany 43330282 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 250,- € za 1 licenciu 11.02.2014 12.02.2014 PDF
02/02/2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 37937758 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 02.01.2014 03.01.2014 PDF
01/02/2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 17316219 bezplatne 04.02.2014 05.02.2014 PDF
01/01/2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/S, 821 01 Bratislava 31396674 23.01.201 24.01.2014 24.01.2016 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny