naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Mestské zastupiteľstvo

Domov/MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

 Mestské zastupiteľstvo - ( 2014 - 2018 )


POSLANCI MZ

   

Mgr. Jozef Bača, Vladimír Tomko, Mgr. Peter Vandraško, Jozef Komara, Mária Kaľavská, Štefan Faltin, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Ján Lisoň, Peter Hanigovský, Ing. František Pravlík, Marián Boržik


KOMISIE MESTSKKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


FINANČNÁ

 • Predseda:  Ing. Ján Lisoň
 • Členovia:   Ing. Ján Jurečko, Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Jozef Bača, Ing. František Pravlík Ing. Ján Jurečko
 • Zapisovateľka - Ing. Slávka Čarná

MAJETKOVÁ, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

 • Predseda:  Ing. František Pravlík
 • Členovia:   JUDr. Magdaléna Boronová, Janka Šajnová, Jozef Gordiak, František Balúch
 • Zapisovateľka - Mgr. Denisa Kynčáková

VÝSTAVBA, ÚZEMNÝ PLÁN A REGIONÁLNY ROZVOJ

 • Predseda:  Marián Boržik
 • Členovia:   Anna Hricová, Ing. Jana Vaverčáková, Ing. Ján Poláček, Štefan Zumrík, Bc. Ján Galarovič, Eva Vlkolinská
 • Zapisovateľ Mgr. Jozef Srnka

ŠKOLSTVO A ŠPORT

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

 • Predseda:   Mgr. Jozef Bača
 • Členovia:    Dáša Uharčeková Pavúková, Vladimír Kamenický, Štefan Sýkora,           Anna Gondová, Mgr. Lukáš Mucha
 • ZapisovateľkaIng. Viera Mikolajová

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Predseda:   Vladimír Tomko
 • Členovia:    Ing. Ivan Lauro, Ing. Albert Baran, Zdeno Sedlačko, Stanislav Novák
 • ZapisovateľkaEva Vlkolinská

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, PRIESTUPKOV A DOPRAVY

 • Predseda:  Štefan Faltin
 • Členovia:   JUDr. Štefan Gál, Mgr. Jozef Pentrák, Magdaléna Kurillová, Katarína Fábianová, Rudolf Želonka, Jozef Kopnický
 • Zapisovateľka - Alena Longauerová

SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

 • Predseda:   Mária Kaľavská
 • Členovia:   Mgr. Marta Kešeľáková, PhDr. Monika Ondrišová, Mária Palečeková, Mária Knapová, Mgr. Rastislav Tarajčák, Ján Štefaňák
 • ZapisovateľkaMgr. Milada Kapustová

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU
Podpoložky

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny