Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2015
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2015


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
11/02/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Marián Kniš Štefánikova 22, Spišské Podhradie, 05304 11100 02.02.2015 26.02.2015 PDF
67/12/2017 havarijne poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 204,10 03.06.2015 04.06.2015 PDF
66/12/2015 havarijne poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 389,57 03.06.2015 04.06.2015 PDF
65/12/2015 havarijne poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 219 08.06.2015 09.06.2015 PDF
64/12/2015 Zmluva o nájme Rím.-kat.cirkev, farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, 053 04 Sp. Podhradie 31966403 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 01.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 PDF
63/12/2015 Mandátna zmluva Rím.-kat.cirkev, farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, 053 04 Sp. Podhradie 31966403 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 01.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 PDF
62/12/2015 Zmuva o nájme nebytových priestorov Únia sestie Obetovania preblahoslavenej Panny Márie Budatínska 47, 850 07 Bratislava 21811248 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 30.12.2016 31.12.2016 PDF
61/12/2016 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 30.12.2015 31.12.2015 PDF
60/12/2015 Darovacia zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava, 812 72 00151866 70515,92 13.11.2015 14.11.2015 PDF
59/12/2015 Priloha č.3 k Zmluve o združenej dodavke elektriny Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Vychodoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 31.12.2015 1.1.2016 PDF
58/12/2015 Zmluva Atolo, s.r.o Popradská 68, 040 11 Košice 31686087 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 30.12.2015 31.12.2015 PDF
57/12/2015 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 898,51 € 31.12.2015 01.01.2016 PDF
56/12/2015 Poistná zmluva Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.12.2015 29.12.2015 PDF
55/12/2015 Kúpna zmluva IBV 6/2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Martin Baran Trhovisko 11, Spišské Podhradie, 053 04 Bc. Veronika Baranová rod. Bušovská Štúrova 3, Harichovce, 053 01 16156 29.12.2015 30.12.2015 PDF
54/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bangová Žaneta 21.12.2015 22.12.2015 PDF
53/12/2015 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Katriňáková 21.12.2015 22.12.2015 PDF
52/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Kožár 17.12.2015 18.12.2015 PDF
51/12/2015 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Diňová Slávka 18.12.2015 19.12.2015 PDF
50/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Faračová Márie 17.12.2015 18.12.2015 PDF
49/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Iveta Šilonová Svit, Kpt. Nálepku 137/90 37114964 22.12.2015 23.12.2015 PDF
48/12/2015 Mandátna zmluva Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.12.2015 31.12.2015 PDF
47/12/2015 Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.12.2015 31.12.2015 PDF
46/12/2015 Mandátna zmluva Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 60,- € 30.12.2015 31.12.2015 PDF
45/12/2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Invest-Corporation s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava 48098531 410 000,- € 29.12.2015 30.12.2015 PDF
44/12/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.12.2015 30.12.2015 PDF
43/12/2015 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 342 494,67 € 18.12.2015 29.12.2015 PDF
42/12/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ELKO s.r.o. Kojatice 18 31651348 6 900,- € 28.12.2015 29.12.2015 PDF
41/12/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.12.2015 24.12.2015 PDF
40/12/2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.12.2015 22.12.2015 PDF
39/12/2015 Zmluva o bežnom účte Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.12.2015 18.12.2015 PDF
38/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Kušnírová 17.12.2015 18.12.2015 PDF
37/12/2015 Dodatok č. 3 k zmluve o účelovom úvere Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, Bratislava, 815 63 36854140 21.12.2015 22.12.2015 PDF
36/12/2015 Zmluva o termínovanom úvere Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 31320155 17.12.2015 18.12.2015 PDF
35/12/2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 31320155 17.12.2015 18.12.2015 PDF
34/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Gargalíková Marianna 16.12.2015 17.12.2015 PDF
33/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jaroslav Bučák 16.12.2015 17.12.2015 PDF
32/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Smetanka Ján 03.12.2015 04.12.2015 PDF
31/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Popčák Jozef 04.12.2015 05.12.2015 PDF
30/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Koperdanová Daniela 03.11.2015 04.11.2015 PDF
29/12/2015 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Tomečková 14.12.2015 15.12.2015 PDF
28/12/2015 Kúpna zmluva Podhradie invest, s.r.o Žltá 16/C, 851 07 Bratislava 43961321 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.11.2015 28.11.2015 PDF
27/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michalková Klára 10.12.2015 11.12.2015 PDF
26/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Gondová Júlia 08.12.2015 09.12.2015 PDF
25/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štefan Horbaľ 08.12.2015 09.12.2015 PDF
24/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kamenický Maroš 08.12.2015 09.12.2015 PDF
23/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zezula Jozef 09.12.2015 10.12.2015 PDF
22/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Huttmanová Zlatica 09.12.2015 10.12.2015 PDF
21/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Radoslav Panák 10.12.2015 11.12.2015 PDF
20/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Nesládek Radoslav 10.12.2015 11.12.2015 PDF
19/12/2015 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Fabiánová Alžbeta 03.12.2015 04.12.2015 PDF
18/12/2015 Zmluva o užívaní poľovného revíru vlastníci spoločného poľovného revíru Pro Populo Poprad s.r.o. Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica 17083851 01.09.2015 02.09.2015 PDF
17/12/2015 Zmluva o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru vlastníci spoločného poľovného revíru Pro Populo Poprad s.r.o. Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica 17083851 01.09.2015 PDF
16/12/2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.11.2015 01.12.2015 PDF
15/12/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 10.12.2015 11.12.2015 PDF
14/12/2015 Zmluva o likvidácii kalu z ČOV Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aquaspiš, spol. s.r.o. Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 07.12.2015 08.12.2015 PDF
13/12/2015 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aquaspiš, spol. s.r.o. Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 07.12.2015 08.12.2015 PDF
12/12/2015 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.12.2015 03.12.2015 PDF
11/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Hrobárová 16.11.2015 17.11.2015 30.11.2016 PDF
06A/12/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, Bratislava, 815 63 36854140 03.12.2015 04.12.2015 PDF
10/12/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Delta Online, s.r.o. Žižkova 30, Košice, 040 01 36474711 385 515,36 11.12.2015 12.12.2015 PDF
09/12/2015 Kupná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Imrich Sokolský Štúrova 6, Spišské Podhradie, 053 04 11 326,- EUR 02.12.2015 07.12.2015 PDF
08/12/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.12.2015 04.12.2015 PDF
07/12/2015 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.11.2015 27.11.2015 PDF
06B/12/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.12.2015 04.12.2015 PDF
05/12/2015 Zmluva o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 6 796,- € 03.12.2015 04.12.2015 PDF
04/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Peter 25.11.2015 26.11.2015 29.02.2016 PDF
03/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Sopko 27.11.2015 28.11.2015 29.02.2016 PDF
02/12/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Škop Rastislav 27.11.2015 28.11.2015 PDF
01/12/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.11.2015 27.11.2015 31.05.2016 PDF
27/11/2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 191 507,44 € 24.11.2015 25.11.2015 PDF
26/11/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Richard Klim 10 225,- € 25.11.2015 26.11.2015 PDF
25/11/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 K@K BUS, s.r.o. Spišské Podhradie Prešovská 68, 053 04 Spišské Podhradie 47551992 1 001,- € 23.11.2015 24.11.2015 PDF
24/11/2015 Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36461733 30.10.2015 31.10.2015 PDF
23/11/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DIPPER s.r.o. SNP 8, 053 21 Markušovce 47102748 29 824,88 € 13.11.2015 14.11.2015 PDF
22/11/2015 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Člověk v tísni Slovensko, o.p.s. Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie 35562617 1,- € 13.11.2015 14.11.2015 PDF
21/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marta Trošanová 48,- € 11.11.2015 12.11.2015 PDF
20/11/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.11.2015 17.11.2015 PDF
19/11/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Samuel Baluch a manž. Mária 8 442,- € 06.11.2015 07.11.2015 PDF
18/11/2015 dodatok k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.11.2015 12.11.2015 PDF
17/11/2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.11.2015 12.11.2015 PDF
16/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 09.11.2015 10.11.2015 PDF
15/11/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-2010 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MAKE TECHNOLOGY s.r.o. 19.10.2015 20.10.2015 PDF
14/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Holováčová 30.10.2015 31.10.2015 PDF
13/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Holováčová 30.10.2015 31.10.2015 PDF
12/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Olga Telepčáková 30.10.2015 31.10.2015 PDF
11/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Olga Telepčáková 30.10.2015 31.10.2015 PDF
10/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Magdaléna Tarkovácsová 31.10.2015 01.11.2015 PDF
09/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Jozef Dinda 31.10.2015 01.11.2015 PDF
08/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štefan Griger 02.11.2015 03.11.2015 PDF
07/11/20105 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helena Palanská 30.10.2015 31.10.2015 PDF
06/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 30.10.2015 PDF
05/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vaššák Vladimír 30.10.2015 PDF
04/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ladislav Krišš 30.10.2015 PDF
03/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Horbaľ Dušan 29.10.2015 PDF
02/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Kožarová 30.10.2015 PDF
01/11/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Antoš 30.10.2015 PDF
29/10/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 URANPRES, s.r.o. ČApajevova 29, Prešov, 080 01 31676855 33 911,71 30.10.2015 31.10.2015 PDF
28/10/2015 KZ-SJ44-vnútorné vybavenie Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 MIGI, s.r.o. Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 36187232 191000 30.10.2015 31.10.2015 PDF
27/10/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.10.2015 28.10.2015 PDF
26/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Sloboda 48,- € 26.10.2015 27.10.2015 PDF
25/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Sloboda 14,- € 26.10.2015 27.10.2015 PDF
24/10/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36461733 03.09.2015 04.09.2015 PDF
23/10/2015 Dohoda č. 47-2015-§ 54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.10.2015 27.10.2015 PDF
22/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Zubaľ 23.10.2015 24.10.2015 PDF
21/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Hlebová Albína 24.10.2015 25.10.2015 PDF
20/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Albína Hlebová 24.10.2015 25.10.2015 PDF
19/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Kelemecová 48 22.10.2015 23.10.2015 PDF
18/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Jozef, Palenčár Peter 19.10.2015 20.10.2015 PDF
17/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Holubová Julianna, Denis Horváth 01.10.2015 PDF
16/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Horváth Dušan 22.10.2015 23.10.2015 PDF
15/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Vašáková 22.10.2015 23.10.2015 PDF
14/10/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Dunka 266,- € 21.10.2015 22.10.2015 PDF
13/10/2015 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 9, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- €/rok 19.10.2015 20.10.2015 PDF
12/10/2015 Zmluva o spolupráci Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.09.2015 26.09.2015 PDF
11/10/2015 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 14.10.2015 15.10.2015 PDF
10/10/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.10.2015 16.10.2015 PDF
09/10/2015 Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 30807484 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.09.2015 17.09.2015 PDF
08/10/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slovenský skauting, 46. zbor Biela Nádej Krompachy, Lorencova 3 200,- € 19.10.2015 20.10.2015 PDF
07/10/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Kušnírová 01.10.2015 02.10.2015 PDF
06/10/2015 Dodatok č. 1 k Dohode č. 15-36-052-46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.10.2015 09.10.2015 PDF
05/10/2015 Zmluva o združení Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča 164721 30.09.2015 01.10.2015 PDF
04/10/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Biroščák 11 732,- € 29.09.2015 30.09.2015 PDF
03/10/2015 Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 14.09.2015 15.09.2015 PDF
02/10/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 01.10.2015 02.10.2015 PDF
01/10/2015 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 01.10.2015 02.10.2015 PDF
32/09/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.09.2015 24.09.2015 PDF
31/09/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.09.2015 25.09.2015 PDF
30/09/2015 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.09.2015 25.09.2015 PDF
29/09/2015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 00125598 25.08.2015 26.08.2015 PDF
28/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Fabiánová Alžbeta 25.09.2015 26.09.2015 PDF
27/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 25.09.2015 26.09.2015 PDF
26/09/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 25.09.2015 26.09.2015 PDF
25/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Plachetka Aladár, Plachetková Žaneta 23.09.2015 24.09.2015 PDF
24/09/2015 Kúpna zmluva Ján Bendžák, Mária Bendžáková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 6 200,- € 22.09.2015 23.09.2015 PDF
23/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mecko Juraj 21.09.2015 22.09.2015 PDF
22/09/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.09.2015 18.09.2015 PDF
21/09/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.09.2015 18.09.2015 PDF
20/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Šmahová 24,- € 17.09.2015 18.09.2015 PDF
19/09/2015 Zmluva o združení Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 26 676,- 17.09.2015 18.09.2015 PDF
18/09/2015 Zmluva o dielo Vladimír Kamenický - Prokyon Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 500,- € 25.08.2015 26.08.2015 PDF
17/09/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Vojtánek Pongrácovce 9 31227261 7 100,- € 14.09.2015 15.09.2015 PDF
16/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kundek Slavomír, Kundeková Eva 07.09.2015 08.09.2015 PDF
15/09/2015 Dohoda o podmienakch vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.09.2015 03.09.2015 PDF
14/09/2015 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.09.2015 03.09.2015 PDF
13/09/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Nám. Ľ. Štúra, 812 35 42181810 Slovenská agentúra ŽP Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 42181810 02.09.2015 03.09.2015 PDF
12/09/2015 Zmluva o dodávke veody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.08.2015 01.09.2015 PDF
11/09/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 CBR s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov 45562776 26 676,- € 03.09.2015 04.09.2015 PDF
10/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aladár Plachetka 28.07.2015 29.07.2015 PDF
09/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Pašmik 02.09.2015 03.09.2015 PDF
08/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MUDr. Judita Biermanová 72,- € 02.09.2015 03.09.2015 PDF
07/09/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestský športový klub Štefánikova 149, 053 04 Spišské Podhradie 36162728 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.06.2015 01.07.2015 PDF
06/09/2015 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestský športový klub Śtefánikova 149, 053 04 Spišské Podhradie 36162728 30.06.2015 01.07.2015 PDF
05/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 19.08.2015 20.08.2015 31.05.2016 PDF
04/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kopaňák František 21.08.2015 22.08.2015 31.08.2016 PDF
03/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kapitančíková Melánia 19.08.2015 20.08.2015 PDF
02/09/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Holub 25.08.2015 26.08.2015 PDF
01/09/2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 SVB \"Branisko\" Štúrova 2, 053 04 Spišské Podhradie 36164054 20.08.2015 21.08.2015 PDF
26/08/2015 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.08.2015 22.08.2015 PDF
25/08/2015 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.08.2015 22.08.2015 PDF
24/08/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.08.2015 29.08.2015 PDF
23/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ondrej Lukáč 24 19.08.2015 20.08.2015 PDF
22/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Domov sociálnych služieb Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie 48,- € 10.08.2015 11.08.2015 PDF
21/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Daniel Čonka, Marta Gajdošová 19.08.2015 20.08.2015 PDF
20/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eduard Gajdoš, Mária Horváthová 19.08.2015 20.08.2015 PDF
19/08/2015 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Člověk v tísni Slovensko, o.p.s. Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie 35562617 08.08.2015 09.08.2015 PDF
18/08/2015 Dodatok č.1 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 COOP Jednota Liptovský Mikuláš 1. Mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 16896 25.08.2015 26.08.2015 PDF
17/08/2015 Zmluva o dielo AZ plus, s.r.o. Štefánikova 2326/22, 066 01 Humnenné 46759158 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 23340 19.08.2015 20.08.2015 PDF
16/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bačová Anna 07.08.2015 08.08.2015 PDF
15/08/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Franc Imrich Prešovská 315/38, 053 04 Spišské Podhradie 43503977 10.08.2015 11.08.2015 PDF
14/08/2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 31818625 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 9 900,- € 11.08.2015 12.08.2015 PDF
13/08/2015 Zmluva o poskytnutí služby Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Molčan 053 03 Jablonov 249 41938844 19 000,- € 06.08.2015 07.08.2015 PDF
12/08/2015 Prílohe k Zmluve o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36461733 07.08.2015 08.08.2015 PDF
11/08/2015 Zmluva o dielo - stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36461733 1 134 818,47 € 07.08.2015 08.08.2015 PDF
10/08/2015 Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20,- €/mesiac 06.05.2015 07.05.2015 PDF
09/08/2015 Mandátna zmluva Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 80,- €/mesiac 30.06.2015 PDF
08/08/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 4 000,- € 05.08.2015 06.08.2015 PDF
07/08/2015 Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Fecupral, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš 36448974 04.08.2015 05.08.2015 PDF
06/08/2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Lean consulting s.r.o. Kadnárova 31, 831 51 Bratislava 46279750 12 100,- € 03.08.2015 04.08.2015 PDF
05/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katriňáková Mária 03.08.2015 04.08.2015 PDF
04/08/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Agnesa Buriková 053 06 Bijacovce 152 37480502 20.07.2015 21.07.2015 PDF
03/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Popčáková 30.07.2015 31.07.2015 PDF
02/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Ryšová 22.07.2015 23.07.2015 PDF
01/08/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Kukoľ 29.07.2015 30.07.2015 PDF
39/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jacko Peter a manž. Silvia Jacková 23.07.2015 24.07.2015 PDF
38/07/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 URANPRES, spol. s r.o. Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31676855 35 962,34 € 28.07.2015 29.07.2015 PDF
37/07/2015 Dohoda o zrušení mandátnej zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 20.04.2015 21.04.2015 PDF
36/07/2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 125598 06.07.2015 07.07,2015 PDF
35/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 125598 06.07.2015 07.07.2015 PDF
34/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 125598 06.07.2015 07.07.2015 PDF
33/07/2015 Nájomná zmluva Arpád Mezősi Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24,- € 21.07.2015 22.07.2015 PDF
32/07/2015 Nájomná zmluva Arpád Mezősi Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24,- € 21.07.2015 PDF
31/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišská katolícka charita Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 15.07.2015 16.07.2015 PDF
30/07/2015 Zmluva o spolupráci Slovenské národné múzeum - spišské múzeum v Levoči Nám. M. Pavla 40, 054 01 Levoča 00164721 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13.07.2015 14.07.2015 PDF
29/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jolana Vencelová 24,- € 17.07.2015 18.07.2015 PDF
28/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bc. Košíková Anna Katúň 5 46410180 16.07.2015 17.07.2015 PDF
27/07/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2013 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DÚHA, a.s. - Stavby mostov Slovakia, a.s. Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31690360 21.07.2015 22.07.2015 PDF
26/07/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 COOP Jednota 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 16896 795,08 € 08.06.2015 09.06.2015 PDF
25/07/2015 Dohoda o skončení zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MUDr. Vargová Ľudmila 14.07.2015 15.07.2015 PDF
24/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MUDr. Vargová Ľudmila 14.07.2015 15.07.2015 PDF
23/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rudolf Tobiáš 06.07.2015 07.07.2015 PDF
22/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ferenc Vladimír 27.04.2015 28.04.2015 PDF
21/07/2015 Protokol Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 17335345 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.06.2015 30.06.2015 PDF
20/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Kocsisová 08.07.2015 09.07.2015 PDF
19/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helena Hlebová 48,- € 07.07.2015 08.07.2015 PDF
18/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Gabriela Trojanová 24,- € 08.07.2015 09.07.2015 PDF
17/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aladár Plachetka 03.07.2015 04.07.2015 PDF
16/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický - PROKYON Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 14.07.2015 15.07.2015 PDF
15/07/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. 1. mája 23, 058 01 Poprad 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200 000,- € 10.07.2015 11.07.2015 PDF
14/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Steelnet s.r.o. Nemešany 111, 053 04 47452331 14.07.2015 15.07.2014 PDF
13/07/2015 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 983,21 € 08.04.2015 09.04.2015 PDF
12/07/2015 Dodatok č. 2-DZ221401206800102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.06.2015 30.06.2015 PDF
11/07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Restauro Atelier s.r.o. Starý jarok 49, 053 04 Spišské Podhradie 46195203 10.07.2015 11.07.2015 PDF
10/07/2015 Späťvzatie dodatku č. 1 k Zmluve na dodávku stavebných prác Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. František Mrava - Dúha a.s. 10.07.2015 11.07.2015 PDF
09/07/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.06.2015 01.07.2015 PDF
08/07/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ADCOMP s.r.o. M.R.Štefánika 9, 054 01 Levoča 45845905 33 147,26 € 02.07.2015 03.07.2015 PDF
07/07/2015 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 09.02.2015 10.02.2015 PDF
06/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Čulenová 25.06.2015 26.06.2015 PDF
05/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mecko Juraj 01.07.2015 02.07.2015 PDF
04/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tomečková Mária 01.07.2015 02.07.2015 PDF
03/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kundek Slavomír, Kundeková Eva 01.07.2015 02.07.2015 PDF
02/07/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 25.05.2015 26.05.2015 PDF
01/07/2015 Zmluva o družobných vzťahoch mesto Vrbové Vrbové, okr. Piešťany Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 26.06.2015 27.06.2015 PDF
40/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Horváth 17.06.2015 18.06.2015 PDF
39/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.06.2015 18.06.2015 PDF
38/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.06.2015 24.06.2015 PDF
37/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Emília Vašáková 23.06.2015 24.06.2015 PDF
36/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slávka Diňová 24.06.2015 25.06.2015 PDF
35/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Margita Selecká 24.06.2015 25.06.2015 PDF
34/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Elena Fáberová 24.06.2015 25.06.2015 PDF
33/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rastislav Škop, Soňa Škopová 16.06.2015 17.06.2015 PDF
32/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Balčáková Eva, Balčák Peter 16.06.2015 17.06.2015 PDF
31/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Šurcová Zuzana 16.06.2015 17.06.2015 PDF
30/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Škopová Helena, Škop Ján 01.05.2015 02.05.2015 PDF
29/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Vašák 27.04.2015 28.04.2015 PDF
28/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Brezovská Alžbeta, Popovič Ján 11.05.2015 12.05.2015 PDF
27/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Iveta Hrobárová 27.04.2015 28.04.2015 PDF
26/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Katreniaková 10.06.2015 11.06.2015 PDF
25/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Janigová Mária 27.04.2015 28.04.2015 PDF
24/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Hrobárová 25.05.2015 26.05.2015 PDF
23/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dr. Pichotka Herta 48,- € 09.06.2015 10.06.2015 PDF
22/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dr. Herta Pichotka 48,- € 09.06.2015 10.06.2015 PDF
21/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dr. Herta Pichotka 08.06.2015 09.06.2015 PDF
20/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Martina Tobiášová 24,- € 04.06.2015 05.06.2015 PDF
19/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Pionteková 08.06.2015 09.06.2015 PDF
18/06/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MVDr. Michal Kapusta 14,- € 16.06.2015 17.06.2015 PDF
17/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Iveta Rošková 03.06.2015 04.06.2015 PDF
16/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jolana Jaslová 27.04.2015 28.04.2015 PDF
15/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Pašmik 15.06.2015 16.06.2015 PDF
14/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Jozef Bača 24,- € 12.06.2015 13.06.2015 PDF
13/06/2015 Poistná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051 27.05.2015 28.05.2015 PDF
12/06/2015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, 053 04 Spišské Podhradie 31966403 04.05.2015 05.05.2015 PDF
11/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Horváth 29.04.2015 30.04.2015 30.04.2016 PDF
10/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tibor Džuga 27.04.2015 28.04.2015 30.04.2016 PDF
09/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Hedviga Gargalíková 27.04.2015 28.04.2015 30.04.2016 PDF
07/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Horváthová 27.04.2015 28.04.2015 30.04.2016 PDF
06/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ladislav Pokuta 27.04.2015 28.04.2015 30.04.2016 PDF
05/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Ščuka 27.04.2015 28.04.2015 30.04.2016 PDF
05/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jaroslav Dunka 27.04.2015 28.04.2015 31.12.2015 PDF
05/06/2015 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 114 813,60 € 18.05.2015 19.05.2015 PDF
04/06/2015 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Zelený 01.06.2015 02.06.2015 30.06.2016 PDF
03/06/2015 Záložná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 30416094 19.05.2015 20.05.2015 PDF
02/06/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing.arch.Magdaléna Janovská Vysoká 65, 054 01 Levoča 10763422 18 150,- € 24.04.2015 25.04.2015 PDF
01/06/2015 Dodatok č. 2 k dohode č. 18-LE-2015 § 12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.05.2015 23.05.2015 PDF
26/05/2015 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
25/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 329622 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
24/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
23/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
22/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
21/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26:05:2015 27.05.2015 PDF
20/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
19/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
18/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
17/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
16/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2017 PDF
15/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
14/05/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.05.2015 27.05.2015 PDF
13/05/2015 Dohoda č. 60-2015 § 54-VZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.05.2015 29.05.2015 PDF
12/05/2015 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.05.2015 30.05.2015 PDF
11/05/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1003-2014 zo dňa 10.3.2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 GMP projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 36484971 26.05.2015 27.05.2015 PDF
10/05/2015 dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MAKE TECHNOLOGY s.r.o. Hradná 3, 841 10 Bratislava 35856599 20.05.2015 21.05.2015 PDF
09/05/2015 Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rímsko-katolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Sp. Podhradie 00179124 04.05.2015 05.05.2015 PDF
08/05/2015 Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 06.05.2015 07.05.2015 PDF
07/05/2015 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35910739 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13.05.2015 14.05.2015 PDF
06/05/2015 Zmluva o nájme polynárenského zariadenia Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 13.05.2015 14.05.2015 PDF
05/05/2015 Zmluva o právnej pomoci JUDr. Elena Penxová Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 00620068 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 100,- € + DPH mesačne 29.04.2015 30.04.2015 PDF
04/05/2015 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101573105 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.05.2015 12.05.2015 PDF
03/05/2015 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100048210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.05.2015 12.05.2015 PDF
02/05/2015 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100057031 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.05.2015 12.05.2015 PDF
01/05/2015 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4100048220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.05.2015 12.05.2015 PDF
15/04/2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 43-2015,§ 54-VZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.04.2015 24.04.2015 PDF
14/04/2015 Zmluva o spolupráci OZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Zemplínska 15/A, 040 01 Košice 31751245 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.04.2015 16.04.2015 PDF
13/04/2015 Zmluva o dielo PR PR-04-2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341 3 498,- € 30.03.2015 31.03.2015 PDF
14/04/2015 Rámcová zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Agentúra reginálneho rozvoja PSK Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov 37885341 16389,60 18.3.2015 19.3.2015 PDF
13/04/2015 Rámcová zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Agentúra reginálneho rozvoja PSK Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov 37885341 2598,- 18.3.2015 19.3.2015 PDF
12/04/2015 Nájomná zmluva č. 01/10/04/2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04 00179124 1 14.4.2015 15.5.2015 PDF
11/04/2015 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 AA Terra Antiqua, s.r.o. Sídlisko Rimava 1063/35,979 01 Rimavská Sobota 36362991 01.04.2015 02.04.2015 PDF
10/04/2015 Zmluva o zverení majetku Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mestské kultúrne stredisko Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 37879111 01.04.2015 02.04.2015 PDF
09/04/2015 Zmluva o dodaní prác Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Záhradníctvo MUŠKÁT Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 5 841,60 € 30.03.2015 31.03.2015 PDF
08/04/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Kurilla Hlavná 999/22, 053 42 Krompachy 33853037 1 469,08 € 07.04.2015 08.04.2015 PDF
07/04/2015 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Kurilla Hlavná 999/22, 053 42 Krompachy 33853037 3 811,98 € 07.04.2015 08.04.2015 PDF
06/04/2015 dohoda o skončení Zmluvy o nájme Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 31.03.2015 01.04.2015 PDF
05/04/2015 dohoda č.43-2015-§54-VZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.03.2015 27.03.2015 PDF
04/04/2015 Zmluva o dielo Numeral, spol. s r.o. Ťačevská 19, 085 01 Bardejov 36489671 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 9 950,- € 07.04.2015 08.04.2015 PDF
03/04/2015 Zmluva o dielo Archstudio, spol. s r.o. Hraničná 4716, 058 01 Poprad 36491951 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 12 996,- € 26.03.2015 27.03.2015 PDF
02/04/2015 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 OZ MAS LEV, o.z. Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 42084636 01.04.2015 02.04.2015 PDF
01/04/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 31.03.2015 01.04.2015 PDF
15/03/2015 Zmluva o nájme Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, Spišské Podhradie 31966403 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 30.03.2015 31.03.2015 PDF
15/03/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.03.2015 16.03.2015 PDF
13/03/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 JS Agrotechnika - Slavko Jurko Medzany 156, 082 21 40639606 13188 26.03.2015 27.03.2015 PDF
12/03/2015 Zmluva o partnerstve a spolupráci Prešovský samosprávny kraj Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.03.2015 25.03.2015 PDF
11/2015 Dohoda č. 15-36-50J-8 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.03.2015 17.03.2015 PDF
10/03/2015 Nájomná zmluva Euro kameň s.r.o. Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie 36593648 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- € 17.03.2015 18.03.2015 PDF
09/03/2015 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MAKE TECHNOLOGY s.r.o. Hradná 3, 841 10 Bratislava 35856599 239 583,33 € bez DPH 07.03.2015 PDF
08/03/2015 Zmluva o dielo 2-03022015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 HS EURO WOOD, s.r.o. Vysoká 2, 054 01 Levoča 36470333 35 918,52 € 04.03.2015 05.03.2015 PDF
07/03/2015 Zmluva o dielo 1-04032015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 HS EURO WOOD, s.r.o. Vysoká 2, 054 01 Levoča 36470333 35 895,492 € 04.03.2015 05.03.2015 PDF
06/03/2015 Zmuva o dodávaní tovaru Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Klešč Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy 34526871 19 328,76 € 04.03.2015 05.03.2015 PDF
05/03/2015 Kúpna zmluva IBV 1-2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Cyril Kvočák 12 520,- € 27.02.2015 28.02.2015 PDF
04/03/2015 Zmluva o dielo č. 2-22-12-2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický - PROKYON Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 1 500,- € 03.03.2015 04.03.2015 PDF
03/03/2015 Zmluva o dielo č. 1-22-12-2014 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický - PROKYON Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie 37480642 2 000,- € 03.03.2015 04.03.2015 PDF
02/03/2015 Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 26.02.2015 27.02.2015 PDF
01/03/2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme kotolní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Služby mesta s.r.o. Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie 36601934 4 042,58 € 30.01.2015 31.01.2015 PDF
10/02/2015 Zmluva o dodávaní tovaru a služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany 4 738,80 + 4 673,50 € 03.02.2015 04.02.2015 PDF
09/02/2015 Dohoda č. 15-36-052-46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18.02.2015 19.02.2015 PDF
08/02/2015 Zmluva o ČSOB podnikateľskom konte Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.02.2015 17.02.2015 PDF
07/02/2015 Zmluva o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500 000,- € 17.02.2015 18.02.2015 PDF
06/02/2015 zmluva o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200 000,- € 17.02.2015 18.02.2015 PDF
05/02/2015 Zmluva o dodávaní tovaru Eva Sýkorová Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie 43157351 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.02.2015 06.02.2015 PDF
04/02/2015 SPP-Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2015 03.02.2015 PDF
03/02/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.01.2015 29.01.2015 PDF
02/02/2015 Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 2 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľubomír Jurík Májová 30, Spišské Podhradie 44291281 05.02.2015 06.02.2015 PDF
01/02/2015 Zmluva o dodávaní tovaru a servisných prác č. 3 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Čisár Klčov 13 37481916 04.02.2015 05.02.2015 PDF
06/01/2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 7/LE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.01.2015 21.01.2015 PDF
05/01/2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišský hrad - Podbranisko Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 37885154 100,- € 19.01.2015 20.01.2015 PDF
04/01/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.12.2014 12.12.2014 PDF
03/01/2015 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alena Galbavá Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov 45463441 2 040,- € 19.01.2015 20.01.2015 PDF
02/01/2015 Zmluva o zriadení vecného bremena Železnice SR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 700,- € 22.12.2014 23.12.2014 PDF
01/01/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov SNM-Spišské múzeum Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča 00164721 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 12.01.2015 13.01.2015 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny