Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2016
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2016


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
37/12/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 MŠK Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 36162728 49500 31.12.2016 01.01.2017 PDF
36/12/2016 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Biofarma, s.r.o. 05303Jablonov17 47232382 31.12.2016 01.01.2017 PDF
35/12/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 MŠK Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 36162728 49500 31.12.2017 PDF
34/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Stanislav Bartoš - SHR 053 02 Nemešany 3 11954736 65,15 30.12.2016 31.12.2016 PDF
33/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Biofarma, s.r.o. 053 03 Jablonov 17 47232382 193,09 30.12.2016 31.12.2016 PDF
32/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Vladimír Zelený Starý jarok 31, 053 04 Spišské Podhradie 4,83 30.12.2016 31.12.2016 PDF
31/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Štefánikova 45, 053 04 Spišské Podhradie 31669450 94,42 30.12.2016 31.12.2016 PDF
30/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Pavol Mucha 053 03 Jablonov 46 33,66 30.12.2016 31.12.2016 PDF
29/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Hortip, s.r.o. 05304 Studenec 181 36328383 259,01 30.12.2016 31:12.201 PDF
28/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Agrosivd, s.r.o. 053 05 Beharovce 36455571 16,23 30.12.2016 31.:12.2016 PDF
27/12/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.09.2016 26.12.2016 PDF
26/12/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.12.2016 02.01.2017 PDF
25/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bc. Ján Galarovič, Veronika Galarovičová 11 801,- € 15.12.2016 17.12.2016 PDF
24/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Miloslav Repaský, Mgr. Kamila Repaská 8 020,- € 02.12.2016 10.12.2016 PDF
23/12/2016 Zmluva o grantovom účte Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 29.12.2016 30.12.2016 PDF
22/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Handlovičová 48,- € 21.12.2016 29.12.2016 PDF
21/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MUDr. Jana Hoozová 72,- € 30.11.2016 28.12.2016 PDF
20/12/2016 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.12.2016 23.12.2016 PDF
19/12/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Koperdanová Daniela 14.12.2016 21.12.2016 PDF
18/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Fabiánová 15.12.2016 21.12.2016 PDF
17/12/2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Roman Jablonovský Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica 42309484 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 000,- € 05.12.2016 20.12.2016 PDF
16/12/2016 Dodatok č. 1/2016 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Pristáš 12.12.2016 19.12.2016 PDF
15/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329 Magdaléna Staňová 24,- € 12.12.2016 19.12.2016 PDF
14/12/2016 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.11.2016 19.12.2016 PDF
13/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marián Sopko 48,- € 02.12.2016 08.12.2016 PDF
12/12/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Hrobárová 30.11.2016 08.12.2016 PDF
11/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Valéria Sýkorová 48,- € 28.11.2016 08.12.2016 PDF
10/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Fľak 14,- € 06.12.2016 08.12.2016 PDF
09/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Kuťková 24,- € 07.12.2016 08.12.2016 PDF
08/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pavol Barilla, Janka Barillová 8 000,- € 15.11.2016 02.12.2016 PDF
07/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329 Ľuboš Gallovič, Ing. Petronela Gallovičová 20 625,- € 15.11.2016 02.12.2016 PDF
06/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kvetoslava Bujňáková 13 850,- € 15.11.2016 02.12.2016 PDF
05/12/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Dávid Tomko-Králo, Mgr. Darina Tomko-Králová 8 350,- € 25.11.2016 02.12.2016 PDF
04/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Hntingerová 48,- € 21.11.2016 01.12.2016 PDF
02/12/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329 Štefan JKlembara 48,- € 23.11.2016 30.11.2016 PDF
03/12/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329 Štefan Horbaľ, Ľudmila Horbaľová 30.11.2016 01.12.2016 PDF
01/12/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Kušnírová 30.11.2016 01.12.2016 PDF
42/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ružena Šandorová 21.11.2016 23.11.2016 PDF
41/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Peter 21.11.2016 23.11.2016 PDF
40/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Záhradníková 48,- € 21.11.2016 23.11.2016 PDF
39/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Holub 21.11.2016 23.11.2016 PDF
38/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Popčák 21.11.2016 23.11.2016 PDF
37/11/2016 Zmluva o náje nebytových priestorov Rím.-kat.cirkev, farnosť Spišské Podhradie Palešovo nám. 6, 053 04 Sp. Podhradie 31966403 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 600,- €/rok 08.09.2016 16.11.2016 PDF
36/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Terézia Tarajčáková 48,- € 15.11.2016 16.11.2016 PDF
35/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Jakubjancová 48,- € 09.11.2016 16.11.2016 PDF
34/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Salanci 28,- € 09.11.2016 PDF
33/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Salanci 48,- € 09.11.2016 16.11.2016 PDF
32/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Salanci 48,- € 09.11.2016 16.11.2016 PDF
31/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Balúch Miloš, Balúchová Ľudmila 14.10.2016 16.11.2016 PDF
30/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Vašáková 14.10.2016 16.11.2016 PDF
29/11/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 RESTAURO ATELIER s.r.o. Starý jarok 49, 053 04 Spišské Podhradie 46195203 20.10.2016 16.11.2016 PDF
28/11/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kamenický, PROKYON Štúrova 5 37480642 20.09.2016 16.11.2016 PDF
27/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Gondová 24,- € 12.10.2016 16.11.2016 PDF
26/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Gondová 24,- € 12.10.2016 16.11.2016 PDF
25/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Elena Gomolčáková 24,- € 12.10.2016 16.11.2016 PDF
24/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Božena Gallová 24,- € 27.10.2016 16.11.2016 PDF
23/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Repaská 48,- € 27.10.2016 16.11.2016 PDF
22/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dušan Horváth 27.10.2016 16.11.2016 PDF
21/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alena Longauerová 48,- € 27.10.2016 16.11.2016 PDF
20/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Katriňáková 28.10.2016 16.11.2016 PDF
19/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stanislav Trnčák 48,- € 28.10.2016 16.11.2016 PDF
18/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Dluhošová 48,- € 28.10.2016 16.11.2016 PDF
17/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Dluhošová 48,- € 28.10.2016 16.11.2016 PDF
16/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Gorbárová 24,- € 09.11.2016 16.11.2016 PDF
15/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Novák 48,- € 03.11.2016 16.11.2016 PDF
14/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ondrej Harhovský 48,- € 31.10.2016 16.11.2016 PDF
13/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Žoldáková 48,- € 31.10.2016 16.11.2016 PDF
12/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Magdaléna Popovičová 24,- € 31.10.2016 16.11.2016 PDF
11/11/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Zelený 28.10.2016 16.11.2016 PDF
10/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Kyseľová 48,- € 31.10.2016 16.11.2016 PDF
09/11/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Bursa 96,- € 28.10.2016 16.11.2016 PDF
08/11/2016 Zmluva o dielo Irena Pačanová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 12.10.2016 PDF
07/11/2016 Zmluva o dielo Bc. Ján Galarovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 25.10.2016 16.11.2016 PDF
06/11/2016 Zmluva o dielo Ján Pačan Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 10.10.2016 PDF
05/11/2016 Zmluva o dielo Marian Kniš Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 12.10.2016 16.11.2016 PDF
04/11/2016 Zmluva o dielo František Paľonder Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 03.10.2016 16.11.2016 PDF
03/11/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PROPEA s.r.o. Bernolákova 1605/6, 085 01 Bardejov 36777251 1 400,- € 08.11.2016 16.11.2016 PDF
02/11/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Pavol Fotta Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov 33688052 8 400,- € 10.11.2016 16.11.2016 PDF
01/11/2016 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.11.2016 16.11.2016 PDF
20/10/2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Nadácia SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11 31818625 6000 2.11.2016 3.11.2016 PDF
19/10/2016 Zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 SLSP, a.s. Tomašikova 48, Bratislava, 00151653 18.10.2016 18.10.2016 PDF
18/10/2016 Zmluva o poskytnutí grantu ČSOB nadácia Michalská 18, 815 63 Bratislava 42182743 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 2200 17.10.2016 18.10.2016 PDF
17/10/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Mária Balogová Trhovisko 41, Spišské Podhradie, 053 04 686 12.10.2016 13.10.2016 PDF
16/10/2016 KZ IBV 12/2016 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Márián Sýkora Palešovo námestie 13, 053 04, Spišské Podhradie Ing. Alena Sýkorová Palešovo námestie 13, 053 04, Spišské Podhradie 9702 10.10.2016 12.10.2016 PDF
15/10/2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 45736359 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 0 12.10.2016 13.10.2016 PDF
14/10/2016 Kúpna zmluva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 8 335,- € 10.10.2016 11.10.2016 PDF
13/10/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Ján Štelbacký 48,- € 07.10.2016 07.10.2016 PDF
12/10/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Melánia Kapitančíková 07.10.2016 PDF
11/10/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Ryšová 06.10.2016 07.10.2016 PDF
10/10/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Bartošová 24,- € 06.10.2016 07.10.2016 PDF
09/10/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Čujová 24,- € 06.10.2016 07.10.2016 PDF
08/10/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Brezovská Alžbeta, Ján Popovič 05.10.2016 07.10.2016 PDF
07/10/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dominik Kobelák 400,- € 04.10.2016 07.10.2016 PDF
06/10/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Vaida, Elena Vaidová 03.10.2016 06.10.2016 PDF
05/10/2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.09.2016 05.10.2016 PDF
04/10/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Iveta Šilonová 27.09.2016 05.10.2016 PDF
03/10/2016 Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 J. Vaida, E. Vaidová 03.10.2016 04.10.2016 PDF
02/10/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice 46897992 25 000,- € 07.09.2016 03.10.2016 PDF
01/10/2016 Kúpno-predajná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Dorinec 1 050,- € 30.09.2016 03.10.2016 PDF
22/09/2016 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.09.2016 30.09.2016 PDF
21/09/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Janusz Miškiewicz a manž. Andrea 9 803,- € 28.09.2016 29.09.2016 PDF
20/09/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. S. Marčišák a manž. Sylvia 7 714,- € 19.09.2016 29.09.2016 PDF
19/09/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bc. Marián Slivka, Bc. Andrea Dančová 8 501,- € 19.09.2016 29.09.2016 PDF
18/09/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 STEELNET s.r.o. 14.09.2016 28.09.2016 PDF
17/09/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Bc. Anna Košíková 13.09.2016 28.09.2016 PDF
16/09/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Imrich Franc 13.09.2016 28.09.2016 PDF
15/09/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Lucia Dluhá 288,- € 27.09.2016 28.09.2016 PDF
14/09/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slávka Diňová 26.09.2016 27.09.2016 PDF
13/09/2016 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Spišská katolícka charita Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 08.09.2016 31.12.2016 PDF
12/09/2016 Zmluva o dielo Ing. Daniel Piatnica Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500 12.09.2016 22.09.2016 PDF
11/09/2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 47-2015-§54ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.09.2016 22.09.2016 PDF
10/09/2016 Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.09.2016 22.09.2016 PDF
09/09/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 02.09.2016 20.09.2016 PDF
08/09/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 384,- € 05.09.2016 20.09.2016 PDF
07/09/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 96,- € 05.09.2016 20.09.2016 PDF
06/09/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Oľga Slezáková 24 19.09.2016 20.09.2016 PDF
05/09/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Pristáš 14.09.2016 20.09.2016 PDF
04/09/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marián Paľonder 500,- € 05.09.2016 14.09.2016 PDF
03/09/2016 Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 akad.maliar P. Pollág, ArtD. 08.09.2016 12.09.2016 PDF
02/09/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Beáta Vašáková 48,- € 31.08.2016 12.09.2016 PDF
01/09/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Sidónia Krupová 24,- € 06.09.2016 12.09.2016 PDF
35/08/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľubomír Forgáč 500,- € 22.08.2016 31.08.2016 PDF
34/08/2016 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekonomická fakulta TU v Košiciach Němcovej 32, 040 01 Košice 03.08.2016 31.08.2016 PDF
33/08/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 35858010 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.07.2016 31.08.2016 PDF
32/08/2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.08.2016 26.08.2016 PDF
31/08/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Holub 24.08.2016 25.08.2016 PDF
30/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Juraj Mecko 24.08.2016 31.08.2016 PDF
29/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Orlovská 48,- € 30.08.2016 31.08.2016 PDF
28/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dušan Mecko 28,- € 30.08.2016 31.08.2016 PDF
27/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Milan Pavlík 48,- € 22.08.2016 23.08.2016 PDF
26/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Renáta Zezulová 19.08.2016 20.08.2016 PDF
25/08/2016 Zmluva o dielo Slavomír Uharček Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 01.07.2016 19.08.2016 PDF
24/08/2016 Zmluva o dielo PhDr. Dáša Uhračeková Pavúková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 01.07.2016 19.08.2016 PDF
23/08/2016 Zmluva o dielo Renáta Škopová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 25.07.2016 19.08.2016 PDF
22/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Krupová 48,- € 16.08.2016 18.08.2016 PDF
21/08/2016 Zmluva o dielo Marek Kočiš Spišský Hrušov 135, 053 63 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 25.07.2016 PDF
20/08/2016 Zmluva o dielo Marek Bednárz Jamník 312, 053 22 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 25.07.2016 10.08.2016 PDF
19/08/2016 Zmluva o dielo Marcela Kočišová Spišský Hrušov 135, 053 63 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 500,- € 25.07.2016 10.08.2016 PDF
18/08/2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.07.2016 09.08.2016 PDF
17/08/2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.07.2016 09.08.2016 PDF
16/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Viera Klusová 96,- € 05.08.2016 09.08.2016 PDF
15/08/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bačová 08.08.2016 09.08.2016 PDF
14/08/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Hladtová Katarína 27.07.2016 09.08.2016 PDF
13/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pašmik Miroslav 29.07.2016 05.08.2016 PDF
12/08/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. R. Mašura 27.07.2016 05.08.2016 PDF
11/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 D. Šofranková 48,- € 04.08.2016 05.08.2016 PDF
10/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 D. Šofranková 48,- € 04.08.2016 05.08.2016 PDF
09/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helena Popovičová 24,- € 02.08.2016 03.08.2016 PDF
08/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helena Popovičová 48,- € 02.08.2016 03.08.2016 PDF
07/08/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.07.2016 03.08.2016 PDF
06/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Radovan Novotný 29.07.2016 01.08.2016 PDF
05/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Daniela Puškárová 24,- € 01.08.2016 02.08.2016 PDF
04/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pašmik Miroslav 29.07.2016 01.08.2016 PDF
03/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Günter Kőhler 48,- € 29.07.2016 01.08.2016 PDF
02/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Günter Kőhler 48,- € 29.07.2016 01.08.2016 PDF
01/08/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Günter Kőhler 24,- € 29.07.2016 01.08.2016 PDF
27/07/2016 Zmluva o dodávke pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.07.2016 28.07.2016 PDF
26/07/2016 Zmluva o dodávke pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.07.2016 28.07.2016 PDF
25/07/2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.07.2016 28.07.2016 PDF
24/07/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jacko Peter 25.07.2016 27.07.2016 PDF
23/07/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie SR zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 780,- € 07.07.2016 27.07.2016 PDF
22/07/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kocsisová Eva 25.07.2016 26.07.2016 PDF
21/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alena Gunčagová 72,- € 20.07.2016 25.07.2016 PDF
20/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jaroslav Dunka 20.07.2016 25.07.2016 PDF
19/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Horváth Jozef 20.07.2016 25.07.2016 PDF
18/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 72,- € 21.07.2016 25.07.2017 PDF
17/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Dolný 144 21.07.2016 25.07.2016 PDF
16/07/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 000,- € 18.07.2016 25.07.2016 PDF
15/07/2016 dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-07-12-2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aquaspiš, spol. s.r.o. Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 21.07.2016 22.07.2016 PDF
14/07/2016 Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.07.2016 21.07.2016 PDF
13/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Ferenc 08.07.2016 20.07.2016 PDF
12/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Barbuščáková 48,- € 19.07.2016 20.07.2016 PDF
11/07/2016 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.06.2016 11.07.2016 PDF
10/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Radoslav Matušovský 48,- € 06.07.2016 08.07.2016 PDF
09/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Erika Kavková 06.07.2016 07.07.2016 PDF
08/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Nováková 06.07.2016 07.07.2016 PDF
07/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Andrea Matvejová 04.07.2016 04.07.2016 PDF
06/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Holub 04.07.2016 04.07.2016 PDF
05/07/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností zo dňa 13.11.2015 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Člověk v tísni, o.p.s. Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie 35562617 22.06.2016 04.07.2016 PDF
04/07/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 P. Bobula a manž. Ivana 13 753,- € 01.07.2016 04.07.2016 PDF
03/07/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Brezovská Alžbeta 22.06.2016 04.07.2016 PDF
02/07/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M. Litecký, V. Michaliková 01.07.2016 04.07.2016 PDF
01/07/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Klim 63,- € 29.06.2016 01.07.2016 PDF
27/06/2016 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0201-15-08743 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.06.2016 30.06.2016 PDF
26/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 22.06.2016 23.06.2016 PDF
25/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Vajda 22.06.2016 23.06.2016 PDF
24/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vašáková Emília 22.06.2016 23.06.2016 PDF
23/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Zelený 27.06.2016 28.06.2016 PDF
22/06/2016 Zmluva o pripojení SpišNet computers s.r.o. Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36191647 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.06.2016 23.06.2016 PDF
21/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.06.2016 21.06.2016 PDF
20/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Balčáková Eva, Balčák Peter 20.06.2016 21.06.2016 PDF
19/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Popčáková Alžbeta 20.06.2016 21.06.2016 PDF
18/06/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.06.2016 22.06.2016 PDF
17/06/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Selecká Margita 20.06.2016 21.06.2016 PDF
16/06/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Novák, Ľudmila Nováková 8 442,- € 14.06.2016 16.06.2016 PDF
15/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rudolf Tobiáš 09.06.2016 16.06.2016 PDF
14/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Melánia Hagovská 24,- € 13.06.2016 16.06.2016 PDF
13/06/2016 Dodatok k dohode Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.06.2016 13.06.2016 PDF
12/06/2016 Zmluva o výkone správy Oblastná organizácia CR, Tatry Spiš Hlavné námestie 1,060 01 Kežmarok 42234565 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.05.2016 13.06.2016 PDF
11/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Balúch M., Antošová Ľ. 01.06.2016 09.06.2016 PDF
10/06/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pionteková Katarína 06.06.2016 09.06.2016 PDF
09/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rošková Iveta 03.06.2016 09.06.2016 PDF
08/06/2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.05.2016 09.06.2016 PDF
07/06/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Peter Kundrat, Iveta Kundratová 406,- € 09.06.2016 10.06.2016 PDF
06/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Leskovský 144,- € 08.06.2016 09.06.2016 PDF
05/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Škopová Helena 03.06.2016 04.06.2016 PDF
04/06/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Zelený 08.06.2016 09.06.2016 PDF
03/06/2016 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.06.2016 08.06.2016 PDF
02/06/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Labuda 11 074,- € 31.05.2016 01.06.2016 PDF
01/06/2016 Zmluva o odpadoch ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 35858010 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.05.2016 03.06.2016 PDF
32/05/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1-31-03-2015 Numeral, spol. s r.o. Ťačevská 19, 085 01 Bardejov 36489671 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.05.2016 30.05.2016 PDF
31/05/2016 Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 VIAL s.r.o. Ďurďošík 156, 044 45 50244761 500,- € 16.05.2016 30.05.2016 PDF
30/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ida Pavlíková 48,- € 25.05.2016 30.05.2016 PDF
29/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 R. Šandorová, Z. Šandor 23.05.2016 25.05.2016 PDF
28/05/2016 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Peter 23.05.2016 25.05.2016 PDF
27/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Peter 24,- € 23.05.2016 25.05.2016 PDF
26/05/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 L. Prevendár, Z. Ondrejčáková 11 074,- € 20.05.2016 25.05.2016 PDF
25/05/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Jozef Vilk, Ing. Viera Vilková 11 551,- € 19.05.2016 25.05.2016 PDF
24/05/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ondrej Vagner 9 940,- € 20.05.2016 25.05.2016 PDF
23/05/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 05.05.2016 25.05.2016 PDF
22/05/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Horváthová 05.05.2016 25.05.2016 PDF
21/05/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 06.05.2016 24.05.2016 PDF
20/05/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Milan Garčár, Iveta Garčárová 8 190,- € 18.05.2016 19.05.2016 PDF
19/05/2016 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 VIAL s.r.o. Ďurďošík 156, 044 45 50244761 500,- € 16.05.2016 17.05.2016 PDF
18/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Ludrovská 48,- € 16.05.2016 17.05.2016 PDF
17/05/2016 Dodatok č. N20160226001D01 Implementačná agentúra Min. práce Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.05.2016 12.05.2016 PDF
16/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Edita Ondrušková 48,- € 10.05.2016 11.05.2016 PDF
15/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Olga Kolačkovská 24,- € 09.05.2016 10.05.2016 PDF
14/05/2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pastrňáková Tatiana 16.05.2016 17.05.2016 PDF
13/05/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jolana Jaslová 05.05.2016 09.05.2016 PDF
12/05/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Gargalíková Hedviga 05.05.2016 06.05.2016 PDF
11/05/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Džuga Tibor 05.05.2016 06.05.2016 PDF
10/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Brezovská Alžbeta 04.05.2016 05.05.2016 PDF
09/05/2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Hrobárová Iveta 04.05.2016 05.05.2016 PDF
08/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Domov sociálnych služieb Hviezdoslavova 1, 053 04 Sp. Podhradie 48,- € 04.05.2016 05.05.2016 PDF
07/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mašura Roman 02.05.2016 03.05.2016 PDF
06/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PhDr. Štefan Lipták, CSc. 48,- € 26.04.2016 03.05.2016 PDF
05/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dušan Blaško 48,- € 22.04.2016 03.05.2016 PDF
04/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 PhDr. Štefan Lipták, CSc. 48,- € 26.04.2016 03.05.2016 PDF
03/05/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Šandrová Ružena, Šandor Zdenko 25.04.2016 02.05.2016 PDF
02/05/2016 dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Valková Katarína 25.04.2016 02.05.2016 PDF
01/05/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pokuta Ladislav 26.04.2016 02.05.2016 PDF
27/04/2016 Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči Námestie Majstra Pavla 59, Levoča, 054 01 00164721 0 26.4.2016 27.04.2016 31.08.2016 PDF
26/04/2016 Dohoda č. 16/36/012/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, Poprad, 058 01 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 31.03.2016 01.04.2016 PDF
25/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Holub 14,- € 19.04.2016 20.04.2016 PDF
24/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Holub 42,- € 15.04.2016 20.04.2016 PDF
23/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Holub 24,- € 15.04.2016 20.04.2016 PDF
22/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Magdaléna Gärtnerová 24,- € 15.04.2016 20.04.2016 PDF
21/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Koterbová 24,- € 15.04.2016 20.04.2016 PDF
20/04/2016 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Antalová 147,- € 12.04.2016 13.04.2016 PDF
19/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivanová Júlia 24,- € 11.04.2016 12.04.2016 PDF
18/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marián Pašmik 24,- € 08.04.2016 12.04.2016 PDF
17/04/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 TERA green s.r.o. Bardejov Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov 46879544 3 016,67 € 25.01.2016 11.04.2016 PDF
16/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Vaško 48,- € 06.04.2016 08.04.2016 PDF
15/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alojz Urbanovský 48,- € 06.04.2016 08.04.2016 PDF
14/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Koterbová 48,- € 06.04.2016 08.04.2016 PDF
13/04/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 000,- € 06.04.2016 07.04.2016 PDF
12/04/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Ján Bašta 2 526,50 € 30.03.2016 07.04.2016 PDF
11/04/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dávid Barilla 9 702,- € 01.04.2016 07.04.2016 PDF
10/04/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stavebná firma Ján Spišský Kežmarská ulica 8A, 054 01 Levoča 34800336 35 940,- € 05.04.2016 06.04.2016 PDF
09/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Elena Čeveňáková 48,- € 05.04.2016 07.04.2016 PDF
08/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aladár Plachetka 04.04.2016 07.04.2016 PDF
07/04/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Invest Leasing, s.r.o. Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov 31413056 4 050,- € 05.04.2016 05.04.2016 PDF
06/04/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Obec Margecany Obchodná 7, 055 01 Margecany 00329347 1,- € 01.04.2016 05.04.2016 PDF
05/04/2016 Kúpna zmluva Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 2 000,- € 22.03.2016 04.04.2016 PDF
04/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie - materská škola Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie Mgr. Ľubica Karpatyová 30.03.2016 04.04.2016 PDF
03/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Chlebová Zdenka 24,- € 01.04.2016 04.04.2016 PDF
02/04/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Elena Červeňáková 31.03.2016 01.04.2016 PDF
01/04/2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 30.03.2016 01.04.2016 PDF
28/03/2016 Kúpna zmluva Willard s.r.o. Teplická 2293/68, 921 01 Piešťany 44906960 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 36 500,- € 30.03.2016 31.03.2016 PDF
27/03/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 342 353,12 € 21.03.2016 31.03.2016 PDF
26/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Meľuch 24,- € 29.03.2016 30.03.2016 PDF
25/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M. Litecký, V. Michaliková 24.03.2016 30.03.2016 PDF
24/03/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice 46897992 35 923,07 € 24.03.2016 24.03.2016 PDF
23/03/2016 Dodatok k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Delta online spol. s.r.o. 21.03.2016 22.03.2016 PDF
22/03/2016 Dodatok k zmluve o NFP Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 00686832 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.03.2016 22.03.2016 PDF
21/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Gordiak 24,- € 15.03.2016 16.03.2016 PDF
20/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Gordiak 24,- € 15.03.2016 16.03.2016 PDF
19/03/2016 dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Tomečková 15.03.2016 16.03.2016 PDF
18/03/2016 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Škop Rastislav 15.03.2016 16.03.2016 PDF
17/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jana Kušniráková 48,- € 18.03.2016 19.03.2016 PDF
16/03/2016 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.03.2016 18.03.2016 PDF
15/03/2016 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Michal Roba Kojatice 13, 082 32 43613667 120,- € 16.03.2016 17.03.2016 PDF
14/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slavomír Fabián 11.03.2016 12.03.2016 PDF
13/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marián Pašmik 11.03.2016 12.03.2016 PDF
12/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vlastimil Kotlár 11.03.2016 12.03.2016 PDF
11/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Žigová 11.03.2016 12.03.2016 PDF
10/03/2016 Kúpna zmluva Mária Petreková Studenec 132 33849609 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.03.2016 09.03.2016 PDF
09/03/2016 Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní kom odpadu Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 29.02.2016 09.03.2016 PDF
08/03/2016 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MPSVR Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.01.2016 04.03.2016 PDF
07/03/2016 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MVSVR Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.02.2016 04.03.2016 PDF
06/03/2016 Dohoda o ukončení zmluy o nájme nehnuteľností Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Atolo, spol. s.r.o. Popradská 68, 040 11 Košice 31686087 03.03.2016 04.03.2016 PDF
05/03/2016 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Senkovská 02.03.2016 04.03.2016 PDF
04/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Pastrňáková Tatiana 23.02.2016 03.03.2016 PDF
03/03/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DD-ARCH s.r.o. Hencovce 1836/25, 093 02 45853240 16 104,- € 22.01.2016 03.03.2016 PDF
02/03/2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 69 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad 30794536 25.02.2016 03.03.2016 PDF
01/03/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Daniel Čonka 29.02.2016 03.03.2016 PDF
23/02/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Člověk v tísni, o.p.s. Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie 35562617 31.12.2015 29.02.2016 PDF
22/02/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DD-ARCH s.r.o. Hencovce 1836/25, 093 02 16 104,- € 22.01.2016 25.02.2016 PDF
21/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Edita Fiľová 14,- € 24.02.2016 25.02.2016 PDF
20/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Edita Fiľová 24,- € 24.02.2016 05.02.2016 PDF
19/02/2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.02.2016 24.02.2016 PDF
18/02/2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 23.02.2016 24.02.2016 PDF
17/02/2016 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Palenčár Peter 17.02.2016 24.02.2016 PDF
16/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Brigita Hromjaková 48 16.02.2016 24.02.2016 PDF
15/02/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ARKA, spol. s r.o. Zvonárska ul. 23, 040 01 Košice 00594342 4 500,- € 23.02.2016 24.02.2016 PDF
14/02/2016 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 12.02.2016 16.02.2016 PDF
13/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Božena Pittnerová 24 15.02.2016 16.02.2016 PDF
12/02/2016 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Redeco s.r.o. Bukovecká 15, 040 12 Košice 47445521 28.01.2016 10.02.2016 PDF
11/02/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Sopko 08.02.2016 09.02.2016 PDF
10/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Kožuško 48,- € 09.02.2016 10.02.2016 PDF
09/02/2016 Kúpna zmluva Alena Blahovská Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 420,- € 03.02.2016 04.02.2016 PDF
08/02/2016 Dodatok k zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aquaspiš, spol. s.r.o. Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 01.01.2016 02.01.2016 PDF
07/02/2016 Kúpna zmluva Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.01.2016 04.02.2016 PDF
06/02/2016 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 35919001 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.02.2016 04.02.2016 PDF
05/02/2016 Zmluva o poskytnutá Palubnej jednotky SkyToll, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 44500734 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.02.2016 04.02.2016 PDF
04/02/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Valková Katarína 03.02.2016 04.02.2016 PDF
03/02/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 03.02.2016 04.02.2016 PDF
02/02/2016 Kúpno-predajná zmluva Jaroslav Švajlen Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13 500,- € 02.02.2016 03.02.2016 PDF
01/02/2016 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Lean consulting s.r.o. Kadnárova 31, 831 51 Bratislava 46279750 350,- € 01.02.2016 02.02.2016 PDF
12/01/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 26.01.2016 27.01.2016 PDF
11/01/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Helena Palanská 27.01.2016 28.01.2016 PDF
10/01/2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.01.2016 30.01.2016 PDF
09/01/2016 Dohoda Úprad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.01.2016 29.01.2016 PDF
08/01/2016 Rámcová kúpna zmluva Inmedia, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.12.2015 26.01.2016 PDF
07/01/2016 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 70 515,92 € 13.11.2015 26.01.2016 PDF
06/01/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Škopová 24,- 18.01.2016 19.01.2016 PDF
05/01/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vaššák Vladimír 21.01.2016 22.01.2016 PDF
04/01/2016 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Kočišová 72,- € 25.01.2016 26.01.2016 PDF
03/01/2016 dodatok k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 35919001 11.01.2016 12.01.2016 PDF
02/01/2016 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Jozef Antoš 08.01.2016 09.01.2016 PDF
01/01/2016 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.01.2016 09.01.2016 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny