Mesto Spišské Podhradie - Zverejnenie - zmluvy - 2017
naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2017


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
16/04/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Dobro, s.r.o. Mlynská 13, Smižany, 053 11 31707718 4923,17 04.04.2017 PDF
29/12/2017 Zmluva o dielo Bc. Ján Galarovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 27.11.2017 28.11.2017 PDF
18/11/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Sergej Koperdák Legionárska 10631/3, Bratislava - Nové Mesto, 811 07 26.03.1971 50065 29.09.2017 30.11.2017 PDF
28/12/2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 354 307,21 € 18.12.2017 29.12.2017 PDF
26/12/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MŠK Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 361627258 29.12.2017 30.12.2017 PDF
25/12/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ARPROG, a.s. Poprad Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 36168335 22.12.2017 27.12.2017 PDF
24/12/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ARPROG, a.s. Poprad Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 36168335 196 292,92 € 22.12.2017 27.12.2017 PDF
23/12/2017 Dohoda č. 17-36-012-55 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.12.2017 28.12.2017 PDF
22/12/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 900,- € 15.12.2017 22.12.2017 PDF
21/12/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stavmax-SK, s.r.o. Kurov 85, 086 04 36832294 2 000,- € 30.10.2017 22.12.2017 PDF
20/12/2017 Dohoda - Šanca pre mladých Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 19.12.2017 21.12.2017 PDF
19/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Brezovská, Ján Popovič 18.12.2017 20.12.2017 PDF
18/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slávka Diňová 18.12.2017 20.12.2017 PDF
17/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slávka Diňová 18.12.2017 20.12.2017 PDF
16/12/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pavol Chlebový, Lucia Chlebová 11.12.2017 20.12.2017 PDF
15/12/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Široký, Alena Široká 11.12.2017 20.12.2017 PDF
14/12/2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Pavol 175,- € 14.12.2017 18.12.2017 PDF
13/12/2017 Dodatok k NZ Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Popčáková 13.12.2017 15.12.2017 PDF
12/12/2017 Dohoda č. 17-36-012-35 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.11.2017 15.12.2017 PDF
11/12/2017 Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 04.12.2017 13.12.2017 PDF
10/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ružena Šandorová, Zdenko šandor 11.12.2017 12.12.2017 PDF
09/12/2017 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 524 200,- € 29.11.2017 11.12.2017 PDF
08/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štefánia Makanová 06.12.2017 07.12.2017 PDF
07/12/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Juraj Mecko 05.12.2017 07.12.2017 PDF
06/12/2017 Zmluva o poskytovaní technických služieb DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany 31707718 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.12.2017 PDF
05/12/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Branislav Binek, Ing. Diana Vlkolinská 6 734,- € 28.11.2017 05.12.2017 PDF
04/12/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Marián Faith, Štefánia Faithová 75 000,- € 17.10.2017 05.12.2017 PDF
03/12/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Vladimír Holický, Bc. Alžbeta Holická 273,- € 28.11.2017 05.12.2017 PDF
02/12/2017 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.10.2017 01.12.2017 PDF
01/12/2017 Dodatok k Zmuve o dielo 84-2017-IS Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 30.11.2017 01.12.2017 PDF
17/11/2017 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spoločný obecný úrad Levoča Nám. M. Pavla 4/4, 2054 01 Levoča Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.11.2017 29.11.2017 PDF
16/11/2017 Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.11.2017 PDF
15/11/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zberný dvor Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13.11.2017 23.11.2017 PDF
14/11/2017 Zmluva o podmienkach dodávania stravy Domov sociálnych služieb s. Jána z Boha Hviezdoslavova 1 00691887 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 31.8.2017 22.11.2017 PDF
13/11/2017 Dodatok č. 3 Domov sociálnych služieb s. Jána z Boha Hviezdoslavova 1 00691887 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 28.8.2017 22.11.2017 PDF
12/11/2017 Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok 37801279 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.10.2017 15.11.2017 PDF
11/11/2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o. Stránska 3155/7, 974 11 Banská Bystrica 51164353 13.11.2017 15.11.2017 PDF
10/11/2017 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta ELT Management Comapany Slovakia s.r.o. Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava 50096273 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.10.2017 13.11.2017 PDF
09/11/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tatiana Sedláková 02.11.2017 07.11.2017 PDF
08/11/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Vajda, Elena Vajdová 23.10.2017 07.11.2017 PDF
07/11/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Žaneta Kotlárová 23.10.2017 07.11.2017 PDF
06/11/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Balčáková 23.10.2017 07.11.2017 PDF
05/11/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Melánia Kapitančíková 23.10.2017 07.11.2017 PDF
04/11/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Ryšová 23.10.2017 07.11.2017 PDF
03/11/2017 Zmluva o dielo Ján Pačan Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 16.10.2017 07.11.2017 PDF
02/11/2017 Dohoda č. 17-36-010-49 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 06.11.2017 07.11.2017 PDF
01/11/2017 Dodatok č.2 k mandátnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Ing. Karol Fábry Volgogradská 9, Prešov 080 01 37051164 02.11.2017 03.11.2017 PDF
21/10/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ANERI group s.r.o. Antolská 6, 851 07 Bratislava 50539809 1 440,- € 18.10.2017 26.10.2017 PDF
20/10/2017 Dohoda č. 17-36-50J-40 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.10.2017 26.10.2017 PDF
19/10/2017 Dohoda č. 17-36-051-157 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.10.2017 26.10.2017 PDF
18/10/2017 Zmluva o dodávke pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 02.10.2017 23.10.2017 PDF
17/10/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 TERA green s.r.o. Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov 46879544 3 900,- € 20.10.2017 21.10.2017 PDF
16/10/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kaping s.r.o. Budovateľská 50, 080 01 Prešov 36655651 177 215,46 € 20.10.2017 21.10.2017 PDF
15/10/2017 Zmluva o odbornej pomoci a spolupráci Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 AQUASPIŠ, spol. s r.o. Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 36174360 28.02.2017 19.10.2017 PDF
14/10/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice 43908977 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.10.2017 18.10.2017 PDF
13/10/2017 zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 17.10.2017 PDF
12/10/2017 Zmluva o dodávke vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 11.10.2017 PDF
11/10/2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves 36171948 11.10.2017 12.10.2017 PDF
10/10/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M.A.Company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 44220316 11.10.2017 12.10.2017 PDF
09/10/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice 43908977 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.10.2017 12.10.2017 PDF
08/10/2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 09.10.2017 10.10.2017 PDF
07/10/2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 09.10.2017 10.10.2017 PDF
06/10/2017 Zmluva o dielo PhDr. Paula Maliňáková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 28.09.2017 09.10.2017 PDF
05/10/2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.09.2017 06.10.2017 PDF
04/10/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 škopová Kvetoslava, Valko Mario 02.10.2017 06.10.2017 PDF
03/10/2017 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Benadova 913/7, 040 22 Košice 50615351 3 675,- € 02.10.2017 03.10.2017 PDF
02/10/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.10.2017 03.10.2017 PDF
01/10/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.09.2017 02.10.2017 PDF
22/09/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Ľubica Karpatyová 27.09.2017 29.09.2017 PDF
21/09/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Martin Vlkolinský 280,- € 08.09.2017 28.09.2017 PDF
20/09/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 133 010,51 € 26.09.2017 27.09.2017 PDF
19/09/2017 Dohoda č. 17-36-052-522 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.09.2017 26.09.2017 PDF
18/09/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves 36171948 25.09.2017 26.09.2017 PDF
17/09/2017 Zmena zmuvy o dielo č. 1 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Transtech, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36481459 25.09.2017 26.09.2017 PDF
16/09/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov 17085501 18.09.2017 22.09.2017 PDF
15/09/2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Centrum sociálnych služieb \"Johanka\", no. Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie 51011859 447,- €/1 mesiac 20.09.2017 21.09.2017 PDF
14/09/2017 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Karol Fábry Volgogradská 9, 080 01 Prešov 37051164 20.09.2017 21.09.2017 PDF
13/09/2017 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Konzultačno poradenská agenútra, s.r.o. Benadova 913/7, 040 22 Košice 50615351 4 741,50 € 20.09.2017 21.09.2017 PDF
12/09/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 14.09.2017 21.09.2017 PDF
11/09/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MA company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 44220316 2 000,- € 23.08.2017 20.09.2017 PDF
10/09/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.08.2017 20.09.2017 PDF
09/09/2017 Zmluva o dielo Ing. Daniel Piatnica Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 23.08.2017 20.09.2017 PDF
08/09/2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 447 19.09.2017 20.09.2017 PDF
07/09/2017 Zmluva o spolupráci Mesto Perečin Ukrajina Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 08.09.2017 09.09.2017 PDF
06/09/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 VIVA, n.o. Francisciho 906/25, 058 01 Poprad 45740780 81 000,- € 10.08.2017 07.09.2017 PDF
05/09/2017 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich LUNYS, s.r.o. vodárenská 38, 058 01 Poprad 36472549 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.08.2017 07.09.2017 PDF
04/09/2017 Dohoda č. 17-36-012-23 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.08.2017 07.09.2017 PDF
03/09/2017 Zmluva o dodaní tovaru Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice 36593087 1 926,- € 20.07.2017 07.09.2017 PDF
02/09/2017 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácie CR Tatry-Spiš-Pieniny Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 42234565 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.06.2017 07.09.2017 PDF
01/09/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Žofia Bačová 05.09.2017 06.09.2017 PDF
15/08/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Boron 500,- € 22.08.2017 23.08.2017 PDF
14/08/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava 35845961 23.08.2017 24.08.2017 PDF
13/08/2017 Dohoda č. 17-36-052-420 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15.08.2017 21.08.2017 PDF
12/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Roman Mašura 31.07.2017 21.08.2017 PDF
11/08/2017 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 134 187,50 € 09.08.2017 16.08.2017 PDF
10/08/2017 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 297 373,35 09.08.2017 14.08.2017 PDF
09/08/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Ivan Fejedelem Ordzovany 53, 053 06 50763385 4 500,- € 08.08.2017 10.08.2017 PDF
08/08/2017 Zmluva o poskytnutí služby Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Dozoring-SK, s.r.o. 053 05 Korytné 4 47702613 4940 09.08.2017 10.08.2017 PDF
07/08/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 TRANSTECH, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov 36481459 340347,74 09.08.2017 10.08.2017 PDF
06/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vlastimil Kotlár 02.08.2017 09.08.2017 PDF
05/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Katriňáková 08.08.2017 09.08.2017 PDF
04/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Žigová 02.08.2017 09.08.2017 PDF
03/08/2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. Nemessányiho 30/A, 040 15 Košice-Šaca 50718126 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.08.2017 04.08.2017 PDF
02/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tatiana Pastrňáková 02.08.2017 03.08.2017 PDF
01/08/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Kocsisová 31.07.2017 02.08.2017 PDF
16/07/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Martin Hric 7 462,- € 24.07.2017 31.07.2017 PDF
15/07/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Lukáš Skovajsa Bielidla 912/26, Spišské Podhradie, 05304 19908 21.07.2017 24.07.2017 PDF
14/07/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 I&Z Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 46953248 1 200,- € 20.06.2017 20.07.2017 PDF
13/07/2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania abolv.praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13.07.2017 17.07.2017 PDF
12/07/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Antoš 26.05.2017 11.07.2017 PDF
11/07/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Pristáš 30.06.2017 11.07.2017 PDF
10/07/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dávid Blahovský 196,- € 10.07.2017 11.07.2017 PDF
09/07/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Jaroslav Bučák, Žaneta Bučáková 12 010,- € 10.07.2017 11.07.2017 PDF
08/07/2017 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Lukáš Korinek 04.07.2017 10.07.2017 PDF
07/07/2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.06.2017 04.07.2017 PDF
06/07/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Balčáková 29.07.2017 04.07.2017 PDF
05/07/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Pionteková 28.06.2017 04.07.2017 PDF
04/07/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Eva Kožarová 03.07.2017 04.07.2017 PDF
03/07/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marcel Kočiš 20,- €/mesiac 03.07.2017 04.07.2017 PDF
02/07/2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 IZOŠKOT, s.r.o. Beharovce 17, 053 05 46553339 1,- € 27.06.2017 03.07.2017 PDF
01/07/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Jurčišin, Vlasta Puškárová 16.06.2017 03.07.2017 PDF
12/06/2017 Zmluva o styku s vlečkou Železnice SR, Bratislava Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 7,95 € 23.06.2017 29.06.2017 PDF
11/06/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 I&Z Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 46953248 1 300,- € 08.06.2017 27.06.2017 PDF
10/06/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 5 000,- € 27.06.2017 28.06.2017 PDF
09/06/2017 Dohoda o ukončení zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MILANKO spol. s.r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves 31731244 06.06.2017 20.06.2017 PDF
08/06/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kameň Spiš, s.r.o. Jablonov 40 36669318 21 891,96 € 16.06.2017 19.06.2017 PDF
07/06/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Valková 13.03.2017 15.06.2017 PDF
06/06/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Gondová 1,- € 14.06.2017 15.06.2017 PDF
05/06/2017 Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Ján Jurečko, Ing. Viera Jurečková 217,- € 12.06.2017 14.06.2017 PDF
04/06/2017 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vašák Vladimír 02.06.2017 12.06.2017 PDF
03/06/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dominik Morong Granč-Petrovce, Pod Sobotiskom 191/3, 053 05 43355803 42 876,22 € 07.06.2017 08.06.2017 PDF
01/06/2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.05.2017 07.06.2017 PDF
25/05/2017 Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 052 01 Spišská Nová Ves 23.05.2017 02.06.2017 PDF
24/05/2017 Zmluva o dielo Marek Bednárz Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 100,- € 09.05.2017 01.06.2017 PDF
23/05/2017 Zmluva o spolupráci SNM - Spišské múzeum v Levoči Nám. M. Pavla 40,054 01 Levoča 00164721 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.05.2017 01.06.2017 PDF
22/05/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Konzultačno poradenská agenútra, s.r.o. Benadova 913/7, 040 22 Košice 50615351 2 800,- € 31.05.2017 01.06.2017 PDF
21/05/2017 Zmluva o odchyte túlavých zvierat Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7, 052 01 Spišská Nová Ves 00329614 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18.05.2017 31.05.2017 PDF
20/05/2017 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aladár Plachetka 24.05.2017 31.05.2017 PDF
19/05/2017 Zmluva o poskytovaní služieb ADSUPRA s.r.o. Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov 50144839 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 100,- € 16.05.2017 30.05.2017 PDF
18/05/2017 Zmluva o dielo Martin Vlkolinský Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 215,- € 10.05.2017 29.05.2017 PDF
17/05/2017 Zmluva o dielo Mgr. Jozef Srnka Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 400,- € 11.05.2017 29.05.2017 PDF
16/05/2017 Zmluva o dopravných službách turistického charakteru Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava 35845961 25.05.2017 29.05.2017 PDF
15/05/2017 Prepravný poriadok LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 854 01 Bratislava 35845961 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.05.2017 29.05.2017 PDF
14/05/2017 Zmluva o prevádzke motorového vozňa LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 854 01 Bratislava 35845961 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.05.2017 29.05.2017 PDF
13/05/2017 Zmluva o dielo Marek Kočiš Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 09.05.2017 25.05.2017 PDF
12/05/2017 Zmluva o dielo Ján Boržik Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 02.01.2017 23.05.2017 PDF
11/05/2017 Dohoda o urovnaní Jozef Šimko Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 765,20 € 17.05.2017 23.05.2017 PDF
10/05/2017 Zmluva o dodaní tovaru Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice 36593087 756,- € 27.03.2017 23.07.2017 PDF
09/05/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 IaZ Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 46953248 1 300,- € 28.03.2017 23.05.2017 PDF
08/05/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MILANKO spol. s.r.o. Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves 31731244 41 001,04 € 21.04.2017 23.05.2017 PDF
07/05/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B+J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 500,- € 16.05.2017 23.05.2017 PDF
06/05/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Horváthová 15.05.2017 23.05.2017 PDF
05/05/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivan Glogár, Gabriela Glogárová 25.04.2017 03.05.2017 PDF
04/05/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Horváth 02.05.2017 03.05.2017 PDF
03/05/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Katriňáková 24.04.2017 03.05.2017 PDF
02/05/2017 Dodatok č. 05 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 04.04.2017 02.05.2017 PDF
01/05/2017 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 04.04.2017 02.05.2017 PDF
15/04/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 CBR s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov 45562776 11 040,- € 27.04.2017 28.04.2017 PDF
14/04/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Pohoda Services s.r.o. Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves 45966371 82 008,78 € 17.04.2017 26.04.2017 PDF
13/04/2017 Dohoda č. 17/36/054/18 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.04.2017 26.04.2017 PDF
12/04/2017 Dohoda č. 2-2017-§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.04.2017 26.04.2017 PDF
11/04/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Michaela Machajová Štefánikova 82, Spišské Podhradie, 053 04 Gejza Girga Štefánikova 19, Spišské Podhradie, 053 04 25300 11.04.2017 13.04.2017 PDF
10/04/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina 36438766 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 12.04.2017 13.04.2017 PDF
09/04/2017 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 421 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 492 246,45 € 06.04.2017 10.04.2017 PDF
15/03/2017 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 371 731,96 € 21.03.2017 22.03.2017 PDF
07/04/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.04.2017 08.04.2017 PDF
06/04/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.04.2017 08.04.2017 PDF
05/04/2017 Dohoda č. 17-36-012-10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 06.04.2017 07.04.2017 PDF
04/04/2017 Dodatok k nájomnej zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Aladár Plachetka 07.04.2017 08.04.2017 PDF
03/04/2017 Zmluva o dielo Jozef Barilla Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 100,- € 31.03.2017 06.04.2017 PDF
02/04/2017 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.03.2017 04.04.2017 PDF
01/04/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jaroslav Glevický, Lívia Glevická 11 900,- € 03.04.2017 04.04.2017 PDF
21/03/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Hrobárová 27.02.2017 31.03.2017 PDF
20/03/2017 Dohoda č. 16/36/054/10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.03.2017 PDF
19/03/2017 Dohoda č. 17/36/052/312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.03.2017 28.03.2017 PDF
18/03/2017 Zmuva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.01.2017 27.03.2017 PDF
17/03/2017 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.02.2017 23.03.2017 PDF
16/03/2017 Poistná zmluva Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.02.2017 23.03.2017 PDF
14/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Ivan Fejedelem Ordzovany 53, 053 06 4 900,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
13/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B+J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 4 880,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
12/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DOZORING - SK, s.r.o. Korytné 4, 053 05 47702613 4 850,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
11/03/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľubomír Mihalík 500,- € 02.03.2017 20.03.2017 PDF
10/03/2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M.A.Company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 44220316 3 916,80 08.03.2017 10.03.2017 PDF
09/03/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Karol Fábry Volgogradská 9, 080 01 Prešov 37051164 2 124,- € 08.03.2017 10.03.2017 PDF
08/03/2017 Zmluva o dielo Mária Gorbárová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 02.03.2017 09.03.2017 PDF
07/03/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves 36171948 990,- € 08.03.2017 09.03.2017 PDF
06/03/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Nesládek Radoslav 03.03.2017 04.03.2017 PDF
05/03/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Kožár 28.02.2017 03.03.2017 PDF
04/03/2017 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2017 03.03.2017 PDF
03/03/2017 Dohoda o vyrovaní formou splátkového kalendára Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Obec Granč-Petrovce Gašparovec 107/8, 053 05 4 580,45 € 02.03.2017 03.03.2017 PDF
02/03/2017 Dohoda č. 17-36-012-7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2017 03.03.2017 PDF
01/03/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 900,- € 01.03.2017 02.03.2017 PDF
40/02/2017 Dodatok č. k zmluve o výpožičke Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.02.2017 28.02.2017 PDF
39/02/2017 Dohoda č. 17-36-052-162 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.02.2017 28.02.2017 PDF
38/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vašák Vladimír 27.02.2017 28.02.2017 PDF
37/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Holub 27.02.2017 28.02.2017 PDF
36/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Márie Faráčová 27.02.2017 28.02.2017 PDF
35/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Irena Kožušková 24,- € 27.02.2017 28.02.2017 PDF
34/02/2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Železnice SR, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.02.2017 24.02.2017 PDF
33/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Jányová 16.02.2017 24.02.2017 PDF
32/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Valluš 15.02.2017 24.02.2017 PDF
31/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 PDF
30/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie 21.02.2017 24.02.2017 PDF
29/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
28/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
27/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 PDF
26/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
25/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tomáš Parimucha, Alžbeta Nováková 20.02.2017 23.02.2017 PDF
24/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Ivančová 48,- € 21.02.2017 22.02.2017 PDF
23/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Holický 48,- € 21.02.2017 22.02.2017 PDF
22/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bartošová 24,- € 20.02.2017 22.02.2017 PDF
21/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bartošová 14,- € 20.02.2017 22.02.2017 PDF
20/02/2017; Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy IZOŠKOT, s.r.o. 054 05 Beharovce 17 46553339 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
19/02/2017 Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
18/02/2017 Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
17/02/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Kožár, Mgr. Katarína Kožárová 9 050,- € 13.02.2017 20.02.2017 PDF
16/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Sopko, Aurélia Sopková 13.02.2017 17.02.2017 PDF
15/02/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MJM Group s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 45541558 2 000,- € 28.12.2016 13.02.2017 PDF
14/02/2017 Zmluva o dielo PhDr. Dáša Uhračeková Pavúková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 03.02.2017 13.02.2017 PDF
13/02/2017 Zmluva o dielo Slavomír Uharček Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 03.02.2017 13.02.2017 PDF
12/02/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.01.2017 13.02.2017 PDF
11/02/2017 Kúpna zmluva Peter Popovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 6 255,- 02.02.2017 03.02.2017 PDF
10/02/2017 Kúpna zmluva Peter Popovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 186,66 02.02.2017 03.02.2017 PDF
09/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tatiana Pastrňáková 08.02.2017 09.02.2017 PDF
08/02/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov 17085501 5 700,- € 29.12.2016 06.02.2017 PDF
07/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 06.02.2017 07.02.2017 PDF
06/02/2017 Ročná zmluva o zbere KO Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 03.02.2017 06.02.2017 PDF
05/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
04/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
03/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
02/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
01/02/2017 Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad 36472549 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.01.2017 02.02.2017 PDF
28/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Tobiaš 96,- € 31.01.2017 01.02.2017 PDF
27/01/2017 Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Človek v ohrození, n.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov 50082001 01.01.2017 26.01.2017 PDF
26/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Emília Fábryová 24,- € 25.01.2017 26.01.2017 PDF
25/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Horváth 18.01.2017 26.01.2017 PDF
24/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. R. Panák, Mgr. O. Panáková 28.12.2016 26.01.2017 PDF
23/01/2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.01.2017 26.01.2017 PDF
22/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 AIP projekt, s.r.o. Letná 10, 040 01 Košice 50172441 5 880,- € 23.01.2017 25.01.2017 PDF
21/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 František Kopaňák 18.01.2017 23.01.2017 PDF
20/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kvetoslava Bujňáková 24,- € 18.01.2017 23.01.2017 PDF
19/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zlatica Huttmanová 28.12.2016 23.01.2017 PDF
18/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov 17085501 21 891,96 € 16.01.2017 23.01.2017 PDF
17/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Gondová 24,- € 17.01.2017 18.01.2017 PDF
16/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Mária Sýkorová 48,- € 13.01.2017 18.01.2017 PDF
15/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Mária Sýkorová 48,- € 13.01.2017 18.01.2017 PDF
14/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Gondová 17.01.2017 18.01.2017 PDF
13/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Juraj Horváth 23.12.2016 18.01.2017 PDF
12/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivan Glogár, Gabriela Glogárová 12.01.2017 18.01.2017 PDF
11/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Zezula 28.12.2016 18.01.2017 PDF
10/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Margita Selecká 48,- € 11.01.2017 16.01.2017 PDF
09/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Uranpres, spol. s r.o. Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31676855 31 525,43 € 28.11.2016 16.01.2017 PDF
08/01/2017 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.12.2016 11.01.2017 PDF
07/01/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Brutovský, Ivana Kicková 13 005,- € 10.01.2017 11.01.2017 PDF
06/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľudmila Kukoľová 24,- € 10.01.2017 11.01.2017 PDF
05/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 04.01.2017 11.01.2017 PDF
04/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Maroš Kamenický 31.12.2017 11.01.2017 PDF
03/01/2017 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.01.2017 09.01.2017 PDF
02/01/2017 Kúpna zmluva Biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- € 05.01.2017 09.01.2017 PDF
01/01/2017 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Biskupstvo Spišské Podrhadie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 05.01.2017 09.01.2017 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny