naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2017


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
19/03/2017 Dohoda č. 16/36/054/10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.03.2017 PDF
18/03/2017 Dohoda č. 17/36/052/312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.03.2017 28.03.2017 PDF
17/03/2017 Zmuva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.01.2017 27.03.2017 PDF
16/03/2017 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.02.2017 23.03.2017 PDF
15/03/2017 Poistná zmluva Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.02.2017 23.03.2017 PDF
14/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Ivan Fejedelem Ordzovany 53, 053 06 4 900,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
13/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B+J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 4 880,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
12/03/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DOZORING - SK, s.r.o. Korytné 4, 053 05 47702613 4 850,- € 20.03.2017 21.03.2017 PDF
11/03/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľubomír Mihalík 500,- € 02.03.2017 20.03.2017 PDF
10/03/2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M.A.Company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 44220316 10,20 €/hod. 08.03.2017 10.03.2017 PDF
09/03/2017 Mandátna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Karol Fábry Volgogradská 9, 080 01 Prešov 37051164 2 124,- € 08.03.2017 10.03.2017 PDF
08/03/2017 Zmluva o dielo Mária Gorbárová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 02.03.2017 09.03.2017 PDF
07/03/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves 36171948 990,- € 08.03.2017 09.03.2017 PDF
06/03/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Nesládek Radoslav 03.03.2017 04.03.2017 PDF
05/03/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Kožár 28.02.2017 03.03.2017 PDF
04/03/2017 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2017 03.03.2017 PDF
03/03/2017 Dohoda o vyrovaní formou splátkového kalendára Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Obec Granč-Petrovce Gašparovec 107/8, 053 05 4 580,45 € 02.03.2017 03.03.2017 PDF
02/03/2017 Dohoda č. 17-36-012-7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2017 03.03.2017 PDF
01/03/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 900,- € 01.03.2017 02.03.2017 PDF
40/02/2017 Dodatok č. k zmluve o výpožičke Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.02.2017 28.02.2017 PDF
39/02/2017 Dohoda č. 17-36-052-162 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.02.2017 28.02.2017 PDF
38/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vašák Vladimír 27.02.2017 28.02.2017 PDF
37/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Holub 27.02.2017 28.02.2017 PDF
36/02/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Márie Faráčová 27.02.2017 28.02.2017 PDF
35/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Irena Kožušková 24,- € 27.02.2017 28.02.2017 PDF
34/02/2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Železnice SR, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.02.2017 24.02.2017 PDF
33/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Jányová 16.02.2017 24.02.2017 PDF
32/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Valluš 15.02.2017 24.02.2017 PDF
31/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 PDF
30/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie 21.02.2017 24.02.2017 PDF
29/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
28/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
27/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 PDF
26/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.02.2017 24.02.2017 PDF
25/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tomáš Parimucha, Alžbeta Nováková 20.02.2017 23.02.2017 PDF
24/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Ivančová 48,- € 21.02.2017 22.02.2017 PDF
23/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Holický 48,- € 21.02.2017 22.02.2017 PDF
22/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bartošová 24,- € 20.02.2017 22.02.2017 PDF
21/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bartošová 14,- € 20.02.2017 22.02.2017 PDF
20/02/2017; Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy IZOŠKOT, s.r.o. 054 05 Beharovce 17 46553339 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
19/02/2017 Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
18/02/2017 Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.02.2017 21.02.2017 PDF
17/02/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Kožár, Mgr. Katarína Kožárová 9 050,- € 13.02.2017 20.02.2017 PDF
16/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Sopko, Aurélia Sopková 13.02.2017 17.02.2017 PDF
15/02/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 MJM Group s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 45541558 2 000,- € 28.12.2016 13.02.2017 PDF
14/02/2017 Zmluva o dielo PhDr. Dáša Uhračeková Pavúková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 03.02.2017 13.02.2017 PDF
13/02/2017 Zmluva o dielo Slavomír Uharček Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 03.02.2017 13.02.2017 PDF
12/02/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.01.2017 13.02.2017 PDF
11/02/2017 Kúpna zmluva Peter Popovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 6 255,- 02.02.2017 03.02.2017 PDF
10/02/2017 Kúpna zmluva Peter Popovič Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 186,66 02.02.2017 03.02.2017 PDF
09/02/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tatiana Pastrňáková 08.02.2017 09.02.2017 PDF
08/02/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov 17085501 5 700,- € 29.12.2016 06.02.2017 PDF
07/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 06.02.2017 07.02.2017 PDF
06/02/2017 Ročná zmluva o zbere KO Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 31691021 03.02.2017 06.02.2017 PDF
05/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
04/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
03/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
02/02/2017 Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.02.2017 06.02.2017 PDF
01/02/2017 Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad 36472549 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 24.01.2017 02.02.2017 PDF
28/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Tobiaš 96,- € 31.01.2017 01.02.2017 PDF
27/01/2017 Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Človek v ohrození, n.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov 50082001 01.01.2017 26.01.2017 PDF
26/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Emília Fábryová 24,- € 25.01.2017 26.01.2017 PDF
25/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Horváth 18.01.2017 26.01.2017 PDF
24/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. R. Panák, Mgr. O. Panáková 28.12.2016 26.01.2017 PDF
23/01/2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 25.01.2017 26.01.2017 PDF
22/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 AIP projekt, s.r.o. Letná 10, 040 01 Košice 50172441 5 880,- € 23.01.2017 25.01.2017 PDF
21/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 František Kopaňák 18.01.2017 23.01.2017 PDF
20/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kvetoslava Bujňáková 24,- € 18.01.2017 23.01.2017 PDF
19/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zlatica Huttmanová 28.12.2016 23.01.2017 PDF
18/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov 17085501 21 891,96 € 16.01.2017 23.01.2017 PDF
17/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Gondová 24,- € 17.01.2017 18.01.2017 PDF
16/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Mária Sýkorová 48,- € 13.01.2017 18.01.2017 PDF
15/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Mária Sýkorová 48,- € 13.01.2017 18.01.2017 PDF
14/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Gondová 17.01.2017 18.01.2017 PDF
13/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Juraj Horváth 23.12.2016 18.01.2017 PDF
12/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivan Glogár, Gabriela Glogárová 12.01.2017 18.01.2017 PDF
11/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Zezula 28.12.2016 18.01.2017 PDF
10/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Margita Selecká 48,- € 11.01.2017 16.01.2017 PDF
09/01/2017 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Uranpres, spol. s r.o. Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31676855 31 525,43 € 28.11.2016 16.01.2017 PDF
08/01/2017 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.12.2016 11.01.2017 PDF
07/01/2017 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Brutovský, Ivana Kicková 13 005,- € 10.01.2017 11.01.2017 PDF
06/01/2017 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľudmila Kukoľová 24,- € 10.01.2017 11.01.2017 PDF
05/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Makanová Štefánia 04.01.2017 11.01.2017 PDF
04/01/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Maroš Kamenický 31.12.2017 11.01.2017 PDF
03/01/2017 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 03.01.2017 09.01.2017 PDF
02/01/2017 Kúpna zmluva Biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- € 05.01.2017 09.01.2017 PDF
01/01/2017 Zámenná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Biskupstvo Spišské Podrhadie Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 05.01.2017 09.01.2017 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny