naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2018


Poradové
číslo
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
09/07/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing.arch.Magdaléna Janovská Vysoká 65, 054 01 Levoča 10763422 10 640,- € 02.07.2018 12.07.2018 PDF
08/07/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Slavomír Švač 19 070,40 € 12.07.2018 13.07.2018 PDF
07/07/2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.07.2018 12.07.2018 PDF
06/07/2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 10.07.2018 11.07.2018 PDF
05/07/2018 Zmluva o bežnom účte Československá obchodná banka, a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 06.07.2018 09.07.2018 PDF
04/07/2018 Dohoda č. 18-36-012-18 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.06.2018 06.07.2018 PDF
03/07/2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVaR Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.06.2018 06.07.2018 PDF
02/07/2018 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.07.2018 06.07.2018 PDF
01/07/2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 02.07.2018 06.07.2018 PDF
29/06/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Roman Mašura 04.07.2018 05.07.2018 PDF
28/06/2018 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36485250 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.06.2018 03.07.2018 PDF
27/06/2018 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.06.2018 28.06.2018 PDF
26/06/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Pionteková 27.06.2018 27.06.2018 PDF
25/06/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Široký, Alena Široká 27.06.2018 28.06.2018 PDF
24/06/2018 Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B + J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 500,- € 22.06.2018 27.06.2018 PDF
23/06/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B + J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 500,- € 20.06.2018 27.06.2018 PDF
22/06/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ružena šandorová, Zdenko Šandor 13.06.2018 26.06.2018 PDF
21/06/2018 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 20.06.2018 26.06.2018 PDF
20/06/2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 13.06.2018 26.06.2018 PDF
19/06/2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.06.2018 22.06.2018 PDF
18/06/2018 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 31.05.2018 22.06.2018 PDF
17/06/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 36484971 234 622,54 € 21.06.2018 22.06.2018 PDF
16/06/2018 Zmluva o poskytnutí dotácire Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 18.06.2018 19.06.2018 PDF
15/06/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 13, 053 11 Smižany 36599361 08.06.2018 19.06.2018 PDF
14/06/2018 Zmluva o zrušení zmluvy o budúcej zmluve a dohoda o urovnaní Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 INVEST-CORPORATION s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava 48098531 13.06.2018 19.06.2018 PDF
16/06/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Maroš Prevendár, Branislav Butvín 12 000,- € 15.06.2018 18.06.2018 PDF
15/06/2018 Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 RUPKKI s.r.o. Iliašovská 33, 035 11 Smižany 36580392 01.06.2018 18.06.2018 PDF
13/06/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 00002801 11.06.2018 14.06.2018 PDF
12/06/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.06.2018 14.06.2018 PDF
11/06/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tomáš Parimucha, Alžbeta Nováková 11.06.2018 13.06.2018 PDF
10/06/2018 Zmluva o dielo Izoškot Beharovce 17 46553339 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 19 175,98 08.06.2018 12.06.2018 PDF
09/06/2018 Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Farma Nemešany, s.r.o. 053 02 Nemešany 3 51442442 0,8565 €/m3 bez DPH 31.05.2018 11.06.2018 PDF
08/06/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 00165182 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 9 686,- € 06.06.2018 08.06.2018 PDF
07/06/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 05.06.2018 06.06.2018 PDF
06/06/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Občianske združenie Dolná škola Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie 37936662 05.06.2018 06.06.2018 PDF
05/06/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT Zimné 188, 053 23 Rudňany 33061424 24.05.2018 05.06.2018 PDF
04/06/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 BYTEX Slovensko s.r.o. Člárskeho 7, 040 01 Košice 36171778 24.05.2018 05.06.2018 PDF
03/06/2018 Zmluva o nájme nehnuteľností Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie Spišská Kapistula 9, 053 04 Spišské Podhradie 00179124 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1,- €/rok 23.05.2018 05.06.2018 PDF
02/06/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 KUBO MALINA International s.r.o. Za kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany 50092731 3 000,- € 28.05.2018 04.06.2018 PDF
01/06/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ľubomír Kaňuch Iliašovce 22 34572970 24.05.2018 01.06.2018 PDF
28/05/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 STAVANT s.r.o. Mliečna 1592/90, 040 14 Košice 44736258 60 351,34 € 07.05.2018 30.05.2018 PDF
27/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Július Tulej 24.05.2018 30.05.2018 PDF
26/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Juraj Mecko, Táňa Kandráčová 24.05.2018 30.05.2018 PDF
25/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Ing. Marián Tirpák 28.05.2018 01.06.2018 PDF
25/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Ing. Marián Tirpák 28.05.2018 01.06.2018 PDF
24/05/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29 000,- € 16.05.2018 29.05.2018 PDF
23/05/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT Zimné 188, 053 23 Rudňany 33061424 1 489,54 € 14.05.2015 28.05.2018 PDF
22/05/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468, 925 06 47192941 24.05.2018 28.05.2018 PDF
21/05/2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.04.2018 28.05.2018 PDF
20/05/2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.04.2018 28.05.2018 PDF
19/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Žofia Bačová 18.05.2018 25.05.2018 PDF
18/05/2018 Zmluva op spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany 31707718 24.05.2018 25.05.2018 PDF
17/05/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany 31707718 4 990,- € 14.05.2018 25.05.2018 PDF
16/05/2018 Zmluva o dopravných službách LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava 35845961 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.05.2018 25.05.2018 PDF
15/05/2018 Zmluva o prevádzke motorového vozňa LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava 35845961 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.05.2018 25.05.2018 PDF
14/05/2018 Prepravný poriadok dopravcu LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Kopčianska 1, 851 01 Bratislava 35845961 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.05.2018 25.05.2018 PDF
13/05/2018 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30.04.2018 25.05.2018 PDF
12/05/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Kubovčík, Mária Kubovčíková 13 500,- € 23.05.2018 24.05.2018 PDF
11/05/2018 Zmluva č. 58 067 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 5 000,- € 21.05.201/ 22.05.2018 PDF
10/05/2018 Zmluva o spolupráci Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 00687308 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 15 000,- € 02.05.2018 17.05.2018 PDF
09/05/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 14.05.2018 16.05.2018 PDF
08/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Monika Židová 10.05.2018 12.05.2018 PDF
07/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Hedviga Gargalíková 10.05.2018 14.05.2018 PDF
06/05/2018 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 286 133,22 € 23.04.2018 07.05.2018 PDF
05/05/2018 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 286 133,22 € 23.04.2018 07.05.2018 PDF
04/05/2018 Zmluva o dielo PhDr. Dáša Pavúková-Uharčeková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 3 578,- € 03.04.2018 07.05.2018 PDF
03/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Základná umelecká škola Sídlisko Hrad 1138/28, Spišské Podhradie 37879111 03.05.2018 04.05.2018 PDF
02/05/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie 00329622 Peter Hanigovský 27.04.2018 28.04.2018 PDF
01/05/2018 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 26.04.2018 02.05.2018 PDF
27/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Alžbeta Fabiánová 30.04.2018 01.05.2018 PDF
26/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 30.04.2018 01.05.2018 PDF
25/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jolana Jaslová 30.04.2018 01.05.2018 PDF
24/04/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Ferenc 30.04.2018 01.05.2018 PDF
23/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ivan Glogár, Gabriela Glogárová 25.04.2018 26.04.2018 PDF
22/04/2018 Zmluva o dielo Mgr. Zdenka Poklembová Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 100,- € 13.04.2018 25.04.2018 PDF
20/04/2018 Zmluva o dielo Anton Fuchs Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 180,- € 13.04.2018 25.04.2018 PDF
19/04/2018 Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu Unilever Slovensko, s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 31667228 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 11.04.2018 24.04.2018 PDF
18/04/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stavslužby s.r.o. Rudňany 433 44707681 17 866,- € 23.04.2018 24.04.2018 PDF
17/04/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Dozoring - SK s.r.o. Korytné 4, 053 05 Behárovce 47702613 1 000,- € 16.04.2018 24.04.2018 PDF
16/04/2018 Dohoda č. 18-36-052-104 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.04.2018 24.04.2018 PDF
15/04/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Cesta Košice s.r.o. Mlynská 28, Košice 46897992 21 877,384 € 13.04.2018 19.04.2018 PDF
14/04/2018 Dohoda č. 18/36/012/10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.03.2018 18.04.2018 PDF
13/04/2018 Rámcová kúpna zmluva Bigimi, s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 17.04.2018 18.04.2018 PDF
12/04/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 František Kopaňák 12.03.2018 17.04.2018 PDF
11/04/2018 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Benadova 913/7, 040 22 Košice 50615351 4 860,- € 16.04.2018 17.04.2018 PDF
10/04/2018 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.03.2018 11.04.2018 PDF
09/04/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miroslav Klim 14,- € 06.04.2018 09.04.2018 PDF
08/04/2018 Zmluva o poskytnutí služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Benadova 913/7, 040 22 Košice 50615351 3 456,- € 29.03.2018 05.04.2018 PDF
07/04/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Marek Gurčík 50,- €/mesiac 02.04.2018 PDF
06/04/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Palenčár 04.04.2018 04.04.2018 PDF
05/04/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vladimír Zelený 02.04.2018 04.04.2018 PDF
04/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Široký, Alena Široká 28.03.2018 04.04.2018 PDF
03/04/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Daniela Kožárová 29.03.2018 04.04.2018 PDF
02/04/2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.03.2018 04.04.2018 PDF
01/04/2018 Zmluva o dielo Ing. Rastislav Puchala Žehra 51, 053 61 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 30 734,508 € 03.04.2018 04.04.2018 PDF
37/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mgr. Radoslav Panák 14.03.2018 29.03.2018 PDF
36/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Miloš Balúch 22.03.2018 29.03.2018 PDF
35/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Peter Kožár 22.03.2018 29.03.2018 PDF
34/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Emília Vašáková 23.03.2018 29.03.2018 PDF
33/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Margita Selecká 23.03.2018 29.03.2018 PDF
32/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Radoslav Nesládek 23.03.2018 29.03.2018 PDF
31/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Sopko 19.03.2018 29.03.2018 PDF
30/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tibor Džuga 14.03.2018 29.03.2018 PDF
29/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Valluš 20.03.2018 29.03.2018 PDF
28/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Márie Faráčová 22.03.2018 29.03.2018 PDF
27/03/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mária Grejtáková 23.03.2018 29.03.2018 PDF
26/03/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 STAVANT s.r.o. Mliečna 1592/90, 040 14 Košice 44736258 434 999,58 € 21.02.2018 29.03.2018 PDF
25/03/2018 Zmluva o poskytnutí služby Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 B + J MOL, s.r.o. Jablonov 249, 053 03 50351044 4 900,- € 21.02.2018 29.03.2018 PDF
24/03/2018 Dohoda č. 18-36-060-148 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 27.03.2018 28.03.2018 PDF
23/03/2018 Zmluva o dielo Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kameň Spiš, s.r.o. Jablonov 40 36669318 21.03.2018 22.03.2018 PDF
22/03/2018 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 16.03.2018 22.03.2018 PDF
21/03/2018 Dohoda č. 18-36-50J-6 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 21.03.2018 22.03.2018 PDF
20/03/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 1 400,- € 21.03.2018 22.03.2018 PDF
19/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Valluš 20.03.2018 21.03.2018 PDF
18/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zuzana Vašáková 19.03.2018 21.03.2018 PDF
17/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Kušnírová 19.03.2018 21.03.2018 PDF
16/03/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Jozef Zelený 19.03.2018 20.03.2018 PDF
15/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Katarína Hladtová 14.03.2018 16.03.2018 PDF
14/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Tatiana Sedláková 14.03.2018 16.03.2018 PDF
13/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Štefan Horbaľ 14.03.2018 16.03.2018 PDF
12/03/2018 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 336 898,98 € 23.02.2018 15.03.2018 PDF
11/03/2018 Dodatok k NZ Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Žigová 12.03.2018 15.03.2018 PDF
10/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Vlastimil Kotlár 12.03.2018 15.03.2018 PDF
09/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Bačová 14.03.2018 15.03.2018 PDF
08/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Iveta Hrobárová 14.03.2018 15.03.2018 PDF
07/03/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Júlia Gondová 14.03.2018 15.03.2018 PDF
06/03/2018 Dodastok č. 1 k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Kamenický M. Ing. Kamenická T. 28.02.2018 12.03.2018 PDF
05/03/2018 Výpoveď Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 35763469 28.02.2018 07.03.2018 PDF
04/03/2018 Dohoda o zmene v osobe účastníka Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 35763469 28.022018 07.03.2018 PDF
03/03/2018 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304 00329622 MJM Group, s.r.o. Kurov85, 086 04 Kružlov 45541558 11,95 Eur/hod. 07.03.2018 08.03.2018 PDF
02/03/2018 Zmluva o kontrolnej činnosti ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 949 05 Nitra 44658591 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 230,- €/1 ihrisko 02.03.2018 03.03.2018 PDF
01/03/2018 Dohoda č. 18-36-012-5 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2018 02.03.2018 PDF
11/02/2018 Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468, 925 06 Čierna Voda 47192941 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 28.02.2018 01.03.2018 PDF
11/02/2018 Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468, 925 06 Čierna Voda 47192941 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 399,- € 28.02.2018 01.03.2018 PDF
10/02/2018 Dohoda o odstúpení od zmluvy Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 I &Z Tender, s.r.o. Východná 7134/9A 46953248 27.02.2018 28.02.2018 PDF
09/02/2018 Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00681156 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 09.02.2018 26.02.2018 PDF
08/02/2018 Dohoda č. 18-36-052-18 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hraničná 667/13, 058 01 Poprad 30794536 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 19.02.2018 21.02.2018 PDF
07/02/2018 Zmluva - interiérové vybavenie Materská škola Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Stavmax-SK, s.r.o. Kurov 85, 086 04 36832294 10 584,- € 19.02.2018 21.02.2018 PDF
06/02/2018 Dohoda Únia sestier Obetovania preblahoslavenej Panny Márie Budatínska 47, 850 07 Bratislava 21811248 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 13.02.2018 16.02.2018 PDF
05/02/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Únia sestier Obetovania preblahoslavenej Panny Márie Budatínska 47, 850 07 Bratislava 21811248 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 2 390,- € 12.02.2018 15.12.2018 PDF
04/02/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Zlatica Huttmanová 13.02.2018 14.02.2018 PDF
03/02/2018 Zmluva o bežnom účte Československá obchodná banka, a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 07.02.2018 08.02.2018 PDF
02/02/2018 Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201501 ENVI-PAK, a.s. 3 Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 35858010 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 29.12.2017 07.02.2018 PDF
01/02/2018 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 41 082,- € 02.02.2018 07.02.2018 PDF
14/01/2018 Zmluva o účelovom úvere Československá obchodná banka, a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200 000,- € 02.02.2018 03.02.2018 PDF
13/01/2018 Zmluva o kontokorentnom úvere Československá obchodná banka, a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 74 000,- € 02.02.2018 03.02.2018 PDF
12/01/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Anna Balčáková 31.01.2018 01.02.2018 PDF
11/01/2018 Kúpna zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Ján Pavol, Mária Weisenpacherová 350,- € 31.01.2018 01.02.2018 PDF
10/01/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo ŽP SR Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 22.01.2018 30.01.2018 PDF
09/01/2018 Zmluva o dielo PhDr. Dáša Pavúková-Uharčeková Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 500,- € 12.01.2018 25.01.2018 PDF
08/01/2018 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Žaneta Kotlárová 22.01.2018 25.01.2018 PDF
07/01/2018 Zmluva o dielo Miroslav Zelený Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 15.01.2018 24.01.2018 PDF
06/01/2018 Zmluva o dielo Viliam Trošan Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 15.01.2018 24.01.2018 PDF
05/01/2018 Zmluva o dielo M. Kešeľák Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 200,- € 15.01.2018 24.01.2018 PDF
04/01/2018 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0201-15-08743 Československá obchodná banka, a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 23.01.2018 24.01.2018 PDF
03/01/2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 Človek v ohrození, n.o. Baštová 343/5, 811 03 Bratislava 50082001 28.12.2017 24.01.2018 PDF
02/01/2018 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 M.A.Company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 44220316 5 000,- € 23.01.2018 24.01.2018 PDF
01/01/2018 Nájomná zmluva Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 329622 škopová Kvetoslava, Valko Mario 03.01.2018 09.01.2018 PDF
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny