naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Občasník Mesta Spišské Podhradie

Domov/Občasník Mesta Spišské Podhradie

Občasník - PODHRADČAN vydáva mesto Spišské Podhradie.
 
Zodpovedný redaktor:  Barbora Ilečková
 
Príspevky môžete posielať aj na e-mail:
kultura@spisskepodhradie.sk  (spracované v programe Office Word formát A5).
Nevyžiadane rukopisy nevraciame. Texty neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
 
 Grafický návrh, spracovanie a tlač:  www.ywan.sk


Podpoložky

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny