naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Súčasnosť

Domov/SÚČASNOSŤ

Obnova historických pamiatok

V posledných rokoch prebiehali v meste (a v rámci reálnych možností prebiehajú i v súčasnosti)  práce zamerané na záchranu pamiatok. Niektoré z nich však dodnes čakajú a svoju záchranu. Zrekonštruovaný bol Kostol milosrdných bratov, evanjelický i katolícky kostol, meštiansky dom na Marinánskom námestí.

V súčasnosti prebiehajú adaptačné práce na ďalších historických domoch v centre mesta. Vzniknú v nich nové bytové priestory pre mladé rodiny.

Pracuje sa aj na projekte rozsiahlej renovácie historického centra mesta (Mariánske a Palešovo námestie). Cieľom projektu je nájsť a realizovať riešenie, ktoré obnoví pôvodné historické vlastnosti a funkcie centra. Bližšie informácie o projekte sú dostupné vo vestibule MsÚ.


Podrobné podklady si môžete prezrieť alebo stiahnuť v sekcii  DOKLADY/Rekonštrukcia centraAutor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny