naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Domov/ZMLUVY / FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY – zverejnenie

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, DODATKOV K ZMLUVÁM,

FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejniť sa musia zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky a faktúry. Za zmluvu sa považujú všetky dvoj a viacstranné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti.Podpoložky

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny