naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Zverejnenie - zmluvy - 2011


MenoZverejnená odStavVeľkosť
Zmluva o budúcej zmluve14.12.2012platná327.1 kB
Zmluva komunitné centrum NITECH s.r.o.13.12.2012platná1.36 MB
Zmluva komunitné centrum NITECH 213.12.2012platná1.43 MB
Zmluva komunitné centrum NITECH 313.12.2012platná1.36 MB
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti13.12.2012platná0.65 MB
Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny27.11.2012platná346.5 kB
Dexia komunál komfort úver - dodatok24.8.2012platná0.83 MB
Zmluva o termínovanom úvere - dodatok24.8.2012platná113.21 kB
Druprojekt IPZ zmluva o dielo21.8.2012platná1.45 MB
Kúpna zmluva pozemky IBV Pivovar21.08.2012platná0.58 MB
Poistná zmluva Dodatok č.413.8.2012platná91.27 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov02.08.2012platná0.71 MB
Nájomná zmluva o nájme pozemkov ŽSR02.08.2012platná0.95 MB
Le cheque dejeuner s.r.o.29.6.2012platná304 kB
Dohoda o poskytnutí príspevku28.05.2012platná1.65 MB
Rámcová zmluva25.05.2012platná0.65 MB
Zmluva o nájme - Služby mesta s.r.o.11.05.2012platná0.73 MB
Kúpna zmluva - Jozef Hockicko a manž.Anna09.05.2012platná1 MB
Nájomná zmluva - Jozef Jenča30.04.2012platná302.82 kB
Zmluva o prenájme30.04.2012platná113.1 kB
Zmluva č. 92-2012-OO27.04.2012platná1.83 MB
Kúpna zmluva - Milan Hrabkovský a manž.Mária24.04.2012platná1.01 MB
Kúpna zmluva - Iveta Gajová23.04.2012platná0.98 MB
Kúpna zmluva - Martin Ivančo20.04.2012platná0.92 MB
Zmluva-PHZ-OEL1-2012-001256-01718.04.2012platná1.64 MB
Kúpna zmluva - Pavol Lux18.04.2012platná0.91 MB
Poistná zmluva chodník pri Kláštorku17.4.2012platná49.29 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-2644-2012-1.213.04.2012platná2.81 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie - ÚPD13.04.2012platná1.37 MB
Dodatok č. 3 k Zmluve č. Z221101204320113.04.2012platná1.64 MB
Zmluva MK-6439-2012-1.310.04.2012platná2.67 MB
Zmluva o poskytnutí NFP č. 040004402.04.2012platná6.54 MB
Le cheque dejeuner29.03.2012platná291.27 kB
PVPS - zmluva o dodávke pitnej vody28.03.2012platná1.78 MB
Záložná zmluva - Ministerstvo dopravy, VaRR27.03.2012platná0.71 MB
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 149-§51-201223.03.2012platná2.06 MB
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 8-§ 50j-2012-R23.03.2012platná2.47 MB
Slov. vodohospodársky podnik - dodatok č. 1 nájomnej zmluvy na Vavrincov potok16.03.2012platná192.33 kB
NFP - Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 0204.52001216.03.2012platná0.58 MB
Zmluva o poskytovaní služieb - ARLAND SNV16.03.2012platná1.09 MB
Dohoda o spolupráci - ochrana pred povodňami13.03.2012platná0.67 MB
Kúpna zmluva - p. Knižková12.03.2012platná0.83 MB
Voľby do NR SR 2012 - nájomná zmluva ZŠ PN 909.03.2012platná395.3 kB
Vsl. distribučná Košice - príloha č. 305.03.2012platná326.67 kB
Kúpna zmluva_M.Pašmik_a_V.Pašmik20.02.2012platná1.97 MB
PPLA s.r.o. Bratislava09.02.2012platná1.1 MB
Ing.Miloslav Havaš - Zmluva o dielo03.02.2012platná1.44 MB
MILANKO spol. s r.o. Sp. Nová Ves - Dodatok č. 131.01.2012platná335.25 kB
SPP-zmluva o dodávke plynu-Prešovská 530.01.2012platná406.99 kB
Zmluva o dielo _ Milanko s.r.o.23.01.2012platná0.5 MB
Dohoda o ukončení nájmu _ p. Morongová23.01.2012platná66.8 kB
Kúpna zmluva _ p. Morongová23.01.2012platná83.66 kB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb13.01.2012platná0.64 MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 213.01.2012platná0.73 MB
Mandátna zmluva - Ján Molčan10.01.2012platná1.87 MB
Nájomná zmluva - mestské lesy_PRO POPULO Poprad, s.r.o.30.12.2011platná156.23 kB
Nájomná zmluva_Milos Kolačkovský _Sokoliaren_30.12.2011platná36.49 kB
Nájomná zmluva_Stefan Sýkora30.12.2011platná36.53 kB
Biofarma Jablonov - zmluva o nájme30.12.2011platná0.78 MB
Martin Vysočan - zmluva o nájme30.12.2011platná0.67 MB
Brantner Krompachy s.r.o.28.12.2011platná0.83 MB
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves23.12.2011platná1.13 MB
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby23.12.2011platná224.15 kB
Dexia banka Slovensko, a.s.22.12.2011platná0.55 MB
Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o grantovom účte 222.12.2011platná0.56 MB
Arka Košice - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo14.12.2011platná0.55 MB
Arka Košice - Zmluva o dielo14.12.2011platná1.34 MB
Kúpna zmluva - Eva Ondrejčáková07.12.2011platná39.3 kB
SPP-zmluva o dodávke plynu, Galova 28-dodatok 124.11.2011platná4.5 MB
VSE-Zmluva o pripojení, Štefánikova 4423.11.2011platná0.91 MB
Dexia banka Slovensko,a.s.- zmluva o grantovom účte23.11.2011platná0.58 MB
Dodatok č. 1 k Dohode č. 39-§50j-2011-R08.11.2011platná0.77 MB
Dodatok č. 1 k Dohode č. 33-§50j-2011-R08.11.2011platná0.8 MB
Dodatok č. 5 - Uranpres Spišská Nová Ves03.11.2011platná368.78 kB
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve Služby mesta s.r.o.28.10.2011platná477.6 kB
J-UNIT,s.r.o. - zmluva o partnerstve28.10.2011platná407.03 kB
Zmena č. 2 NFP TKO27.10.2011platná62.86 kB
Zmena č. 2 NFP TKO27.10.2011platná76.62 kB
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí27.10.2011platná141.61 kB
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí - predmet podpory27.10.2011platná62.86 kB
Dodatok č. 1 - ÚPSVaR Poprad25.10.2011platná0.7 MB
PVPS, a.s. Poprad20.10.2011platná1.77 MB
Zmluva o vytvorení diela - Mgr. Olejník Vladimír14.10.2011platná459.13 kB
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - rekonštrukcia ZŠ11.10.2011platná300.15 kB
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - rekonštrukcia ZŠ11.10.2011platná403.92 kB
Zmluva o dielo - Ing.arch.M. Bryndza03.10.2011platná1.22 MB
Dodatok č. 2 k Parkovaciemu a Prevádzkovému poriadku mesta Spiš30.09.2011platná0.55 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkvaní platených parkovac000130.09.2011platná437.06 kB
Parkovací poriadok a Prevádzkový poriadok000130.09.2011platná3.58 MB
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Poprad-Dohoda č.3929.09.2011platná2.34 MB
Veronika Mulíková - Kúpna zmluva27.09.2011platná1.04 MB
Poistná zmluva č.845000572922.09.2011platná0.98 MB
Mesto Spišské Podhradie Zmluva o dielo - Š. Galovič 19.09.2011platná2.42 MB
Zmluva o vytvorení diela - PHDr. Norma Urbanová16.09.2011platná0.61 MB
CONNECT PRO Spišská Nová Ves14.09.2011platná2.23 MB
Záložná zmluva - Min.dopravy,výstavby a RR13.09.2011platná0.83 MB
JES Slovakia s.r.o. - zmluva o dielo09.09.2011platná0.91 MB
Dodatok č.1 ku KZ Mesto - Klešč25.08.2011platná65.07 kB
Dodatok č.1 ku ZZ Mesto - Slebodník25.08.2011platná42.01 kB
Zmluva o dielo - personálny audit22.08.2011platná1.64 MB
T-COM výpoveď zmluvy22.8.2011platná0.78 MB
Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad12.08.2011platná1.76 MB
Dodatok k Mandátnej zmluve08.08.2011platná0.96 MB
SPP zmluva o dodávke plynu05.08.2011platná405 kB
SPP dodatok Galova105.08.2011platná0.69 MB
SPP dodatok Mariánske nám. 3705.08.2011platná0.7 MB
SPP dodatok Mariánske nám. 3405.08.2011platná0.69 MB
SPP dadatok Katúň05.08.2011platná0.69 MB
Dohoda o vklade04.08.2011platná374.5 kB
Ukončenie mandátnej zmluvy S.E.G. s.r.o.02.08.2011platná491.5 kB
ARKA, spol. s r.o.28.07.2011platná1.23 MB
Kúpna zmluva - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podh22.07.2011platná0.98 MB
Kúpna zmluva - Rudolf Škop22.07.2011platná0.99 MB
Kúpna zmluva - Peter Klešč21.07.2011platná1.2 MB
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo I20.07.2011platná1.2 MB
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo II20.07.2011platná1.06 MB
Zámenná zmluva - Jozef Slebodník12.07.2011platná0.92 MB
Kúpno-predajná zmluva p. Jonec11.07.2011platná253.97 kB
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluvy Služby mesta08.07.2011platná0.49 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb04.07.2011platná155.71 kB
DABAR - zmluva o prenájme30.06.2011platná285.17 kB
Obvodný úrad Prešov - zmluva č. 13129.06.2011platná1.66 MB
ÚPSVaR - dohoda č. 3328.06.2011platná2.17 MB
Darovacia zmluva - Pro Populo Poprad, s.r.o.28.06.2011platná233.29 kB
Dohoda o spolupráci - Spišské osvetové stredisko28.06.2011platná0.68 MB
Ministerstvo kultúry - zmluva o poskytnutí dotácie 228.06.2011platná2.9 MB
Zmluva o dielo Prokyon23.06.2011platná0.83 MB
Ministerstvo kultúry - Zmluva o poskytnutí dotácie22.06.2011platná2.21 MB
Fecupral - Veľký Šariš21.06.2011platná492.18 kB
Miloš Kolačkovský - prenájom pozemku21.06.2011platná0.52 MB
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR16.06.2011platná1.47 MB
Vsl.distribučná Košice13.6.2011platná1.28 MB
T-COM - dodatok k zmluve o pripojení09.06.2011platná2.03 MB
MIGI, spol. s r.o.09.06.2011platná2.24 MB
Ing.arch.Martin Čurilla - zmluva o dielo04.06.2011platná1.17 MB
Zmluva o dielo IZOTECH TKO02.06.2011platná0.96 MB
Darovacie zmluva - OZ Krásny Spiš30.05.2011platná262.54 kB
Dodatok č. 1 k dohode č. 7 § 50 j 201126.05.2011platná492.48 kB
Dodatok č. 1 k dohode č. 5 § 50 j 201126.05.2011platná0.71 MB
Dodatok č. 1 k dohode č. 16 § 50 j 201126.05.2011platná0.71 MB
Pôdohospodárska platobná agentúra I26.05.2011platná1.07 MB
Pôdohospodárska platobná agentúra II26.05.2011platná0.96 MB
Dodatok č 1 k nájomnej zmluve - Doprastav a s 17.05.2011platná0 B
Nájomná zmluva - mesto _ Zelená17.05.2011platná0 B
LSKP - stavebný dozor TDI17.05.2011platná0.78 MB
Ministerstvo kultúry - Kultúrne poukazy 201116.05.2011platná0.86 MB
Pohoda Services SNV - LSKP11.05.2011platná2.25 MB
Pohoda Services SNV - Vavrincov potok11.05.2011platná2.21 MB
Ministerstvo kultúry SR Bratislava10.05.2011platná2.21 MB
ZANZI s.r.o.09.05.2011platná3.44 MB
Dexia banka - zmluva o bežnom účte06.05.2011platná0.6 MB
ÚPSVaR - dohoda č. 42- 201104.05.2011platná2.31 MB
ÚPSVaR - dohoda č. 16 - 201104.05.2011platná2.34 MB
MILANKO spol. s r.o. - Dodatok č. 203.05.2011platná364.92 kB
Stavebný dozor - povodňová ochrana Vavrincov potok03.05.2011platná0.83 MB
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť03.05.2011platná3.11 MB
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 229.04.2011platná490.66 kB
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 329.04.2011platná0.57 MB
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 1000129.04.2011platná0.53 MB
Nájomná zmluva - mesto _ Michaela Duľová29.04.2011platná1.03 MB
Nájomná zmluva - mesto_Jozef Jenca29.04.2011platná1.03 MB
Kúpna zmluva Mesto - Helena Gondova28.04.2011platná0.69 MB
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie19.04.2011platná0.53 MB
Zmluva o vkladovom účte16.04.2011platná1.79 MB
Zmluva o bežnom účte15.4.2011platná1.74 MB
Dohoda o vklade15.04.2011platná374 kB
Kúpna zmluva Jedinák07.04.2011platná97.36 kB
Inžinierske stavby a.s. Košice05.04.2011platná3.08 MB
Vychodoslovenska distribucna - projektova dokumentacia stavby31.03.2011platná455.19 kB
Základná škola Palešovo nám. 930.03.2011platná1.91 MB
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti30.03.2011platná2.63 MB
Nájomná zmluva - Železnice SR30.03.2011platná2.19 MB
Zmluva č. 01-2011 - Spišská katolícka charita30.03.2011platná1.2 MB
Dodatok č. 1 - poskytnutie fin.prostriedkov zo ŠR29.03.2011platná451.13 kB
Východoslovenská distribučná - 16 radových RD22.03.2011platná1.54 MB
Dodatok č. 3 - Uranpres17.03.2011platná435.23 kB
Poskytovanie hromadných údajov z katastra08.03.2011platná0.68 MB
ÚP07.03.2011platná2.09 MB
Uranpres - dodatok č. 207.03.2011platná227.52 kB
Zmluva o spolupráci DEXIA18.2.2011platná442.34 kB
Uranpres - ZŠ Palešovo nám. 915.02.2011platná2.28 MB
Brantner-Krompachy15.02.2011platná0.78 MB
dodatok č. 1 - Ondáš, Kollárová09.02.2011platná23.49 kB
Dodatok-Ing.arch.Lukaš Mihalko26.01.2011platná0.68 MB
Dodatok k zmluve o dielo - Milanko25.01.2011platná63.38 kB
Aguaspiš - vodovod Rybníček25.01.2011platná1.27 MB
Aquaspiš-vodovod Katúň25.01.2011platná1.27 MB
Zmluva o bežnom účte 25.1.2011platná0.84 MB
Zmluva o poskytovaní služieb Arland s.r.o.19.01.2011platná191 kB
Mandátna zmluva S.E.G.19.01.2011platná1.32 MB
Mandátna zmluva Molčan stav_dozor18.01.2011platná70.08 kB
Zmluva o dielo Milanko Rybníček18.01.2011platná275.03 kB
Dodatok č.2 k Mandatnej zmluve - Služby mesta17.1.2011platná27.62 kB
Zmluva o bežnom účte15.1.2011platná0.77 MB
Zmluva ČSOB podnik. konto14.01.2011platná0.67 MB
Zmluva ČSOB Benefit konto14.01.2011platná0.49 MB
Kúpna zmluva mesto _ Uharčeková03.01.2011platná157.54 kB
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny