naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Dokumenty na schválenie

Domov/Dokumenty na schválenie

MenoVyvesenéZvesenéVeľkosť
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín23.07.2018
VYVESENÉ
2.32 MB
Prípad hodný osobitného zreteľa - predaj nehnuteľnosti - Klag27.6.2018
VYVESENÉ
186.8 kB
Zámer_prenájmu_nehnuteľnosti_prípad hodný osobitného zreteľa - Marián Paľonder25.04.2018
VYVESENÉ
190.37 kB
Zámer_prenájmu_nehnuteľnosti_prípad hodný osobitného zreteľa - Slovenský zväz záhradkárov28.3.2018
VYVESENÉ
193.96 kB
zamer_zameny_nuhnutelnosti_v_majetku_mesta_-_pripad_hodny_osobitneho_zretela_RK Biskupstvo28.3.2018
VYVESENÉ
197.59 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - predaj nehnuteľnosti - Klim28.02.2018
VYVESENÉ
190.18 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytového priestoru - Fiľa28.02.2018
VYVESENÉ
199.65 kB
Obchodná vrejná súťaž - predaj Služby mesta, s.r.o.22.02.2018
VYVESENÉ
340.07 kB
Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrob drevín02.02.2018
VYVESENÉ
13.5 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom vodnej stavby - PDP Spišské Podhradie02.01.2018
VYVESENÉ
29.5 kB
Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín02.11.2017
VYVESENÉ
16.74 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa_odpredaj nehnuteľnosti_Binek-Vlkolinská24.10.2017
VYVESENÉ
194.58 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa_odpredaj nehnuteľnosti_holicky24.10.2017
VYVESENÉ
192.9 kB
Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín23.10.2017
VYVESENÉ
17.19 kB
prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nehnuteľností - M.Gurčík9.6.2017
VYVESENÉ
198.74 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - zámenná zmluva - mesto vs. Ing. Korinek9.6.2017
VYVESENÉ
111.78 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom budovy Prešovská 20 pre Bc. Ondrišovú24.05.2017
VYVESENÉ
213.32 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj nehnuteľnosti - David Blahovský24.04.2017
VYVESENÉ
189.51 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj nehnuteľnosti - Ing. Ján Jurečko24.04.2017
VYVESENÉ
191.22 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nehnuteľnosti - IZOŠKOT, s.r.o.24.04.2017
VYVESENÉ
312.24 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj nehnuteľnosti - Hric27.02.2017
VYVESENÉ
28.64 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj nehnuteľnosti - Skovajsa27.02.2017
VYVESENÉ
29.02 kB
Prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva24.1.2017
VYVESENÉ
33.31 kB
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny