naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Verejné obstarávanie – v zmysle zákona 25/2006 Z.z.

Domov/Verejné obstarávanie

MenoVyvesenéZvesenéVeľkosť
Výzva na predkladanie ponúk__Vodovod_SP.Podhradie_13.07.2017
VYVESENÉ
1.07 MB
Oprava výzvy na predloženie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentácie \"Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž24.11.2016
VYVESENÉ
414.87 kB
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentácie \"Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž\"21.11.2016
VYVESENÉ
0.54 MB
Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu - Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie20.10.2016
VYVESENÉ
487.42 kB
Výzva na predloženie cenovej pouky - Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Spišské Podhradie v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu 29.07.2016
VYVESENÉ
395.9 kB
Sutazne podklady - zberny dvor Spisske Podhradie31.05.2016
VYVESENÉ
11.51 MB
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „ Komunitné centrum Spišské Podhradie – stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote do 20 000 EUR bez DPH“04.02.2014
VYVESENÉ
38 kB
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie – stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote do 20 000 EUR bez DPH“04.02.2014
VYVESENÉ
37 kB
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie – vyhotovenie informačnej tabule“ v predpokladanej hodnote do 2 000 EUR bez DPH“04.02.2014
VYVESENÉ
37.5 kB
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“08.10.2013
VYVESENÉ
39 kB
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“– otváranie časti ponúk Kritériá.05.09.2013
VYVESENÉ
43.01 kB
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“ – otváranie časti ponúk ostatné.03.07.2013
VYVESENÉ
15.71 kB
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny